Ambrela prináša diskusiu: Ako komunikovať citlivé témy a kampane v onlajne 25. februára od 19:00 do 20:00

feb 22 2021

Zaujíma vás, ako komunikovať citlivé témy, prejavy a kampane; ako by mala organizácia riešiť hate speech a hanlivé komentáre v onlajne; ako pomáha kritické myslenie (nielen mimovládkam) scitlivovať verejnosť v téme rozmanitosti a tolerancie; a tiež ako ukočírovať nenávisť voči mimovládkam a EÚ, ako aj cudzincom a cudzinkám na internete?

Pripojte sa vo štvrtok (25. februára od 19:00 do 20:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiu Ambrely s názvom ‚Ako komunikovať citlivé témy a kampane v onlajne’. Dozviete sa viac o tom, s akými verejnými reakciami na svoje kampane a aktivity sa stretli zástupcovia vládneho aj mimovládneho sektoru (na národnej aj európskej úrovni), a ako nenávisť na internete odporúčajú ukočírovať pozvaní diskutujúci, ktorí takúto komunikáciu denne zažívajú na vlastnej koži.

Na otázky moderátorky Frédérique Halászovej budú odpovedať títo hostia:

  • Ján Orlovský / riaditeľ Migračného úradu MV SR, ex-riaditeľ NOS;
  • Daniel Kaba / výkonný tajomník Ambrely, tvorca reportu AidWatch;
  • Samuel Marec / komentátor denníka SME a Denník N;
  • Ladislav Miko / vedúci Zastúpenia EK na Slovensku;

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň a donora SlovakAid. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #FOMSR3. https://www.sli.do/

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 28 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od roku 2019 realizuje spolu so šiestimi európskymi partnermi projekt Globálne ciele a migrácia, podporený EÚ z programu DEAR. Kampaň ‘Tváre migrácie‘ je jedným z výstupov tohto projektu. Jej cieľom je zvyšovať povedomie o rôznorodosti, tolerancii a spolunažívaní ľudí z odlišných kultúr a pozrieť sa na tému migrácie cez prizmu Globálnych cieľov (SDGs).

Vo februári Ambrela v kampani Tváre migrácie zverejnila videá ‘Rozmanitosť nám je pochuti’ a ‚Tolerancia je fair-play’, ktoré otvárajú diskusiu o reakciách slovenskej verejnosti na prítomnosť cudzincov a cudziniek v ich domovine. Samotní protagonisti z videí pochádzajú z rôznych kútov sveta, na Slovensku našli svoj druhý domov a pracovné uplatnenie. A práve cez konkrétne životné príbehy sa snaží kampaň Tváre migrácie ako súčasť projektu Globálne ciele a migrácia rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o dôvodoch a spôsoboch migrácie optikou medzinárodného rozvoja. Práve spomínané videá a online diskusie sú súčasťou tejto kampane. Výroba videí bola podporená zo zdrojov SlovakAid.

Viac o hosťoch štvrtkovej diskusie aj o samotnej kampani ‘Tváre migrácie‘ nájdete tu: https://tvaremigracie.ambrela.org/novinky/diskusia-ambrely-o-komunikacii...

Text a foto: Ambrela.org