Na konferencii Ambrela Development Forum v Bratislave bude stoštyridsať expertov a expertiek hľadať inovatívne riešenia humanitárnej krízy na Ukrajine

máj 19 2022

Slovenská platforma Ambrela reaguje na humanitárnu krízu v dôsledku vojny na Ukrajine dvojdňovou medzinárodnou konferenciou Ambrela Development Forum. Vyše stoštyridsať expertov a expertiek na medzinárodný rozvoj z viac ako dvadsiatich krajín bude v piatich diskusných paneloch a troch workshopoch analyzovať dôsledky tejto krízy, ovplyvňujúcej celý región, a hľadať riešenia aj odporúčania pre celý humanitárny a rozvojový sektor.

Za prvé dva mesiace trvania vojny u nášho východného suseda opustilo (podľa údajov IOM a UN OCHA) nedobrovoľne svoje domovy už vyše šesť miliónov ľudí z Ukrajiny, osem miliónov osôb je vnútorne presídlených v rámci krajiny, pričom hranice so Slovenskom prekročilo vyše 415-tisíc z nich – prevažne matky s deťmi. Humanitárna a utečenecká kríza výrazne ovplyvňuje celý systém fungovania humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce v regióne. „Očakávame, že táto bezprecedentná kríza, odohrávajúca sa v tesnej blízkosti Európskej únie, ktorá je kolískou demokracie, jedným z najbohatších regiónov sveta a najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci nízkopríjmových krajinám, bude mať signifikantný dosah aj na priestor a stav občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe. A to vrátane Slovenska, ako to už teraz vidíme na práci našich členských organizácií. Jedným z cieľov Ambrela Development Forum (ADF) je preto hľadanie riešení tejto humanitárnej krízy a formulovanie odporúčaní pre vlády ako donorov zahraničnej pomoci a ich rozvojové agentúry,“ vysvetľuje výkonný tajomník platformy Ambrela, Daniel Kaba.

Medzinárodná konferencia Ambrela Development Forum (ADF) sa svojím programom v dňoch 23.–24. mája v Bratislave zameria nielen na predstavenie inovatívnych spôsobov poskytovania zahraničnej pomoci, ale aj na zdôraznenie významu a postavenia občianskej spoločnosti v súčasnom svete. „Zámerom podujatia je vytvoriť priestor pre dialóg o budúcnosti humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce a prispieť tak k zlepšeniu rozvojovej architektúry aktérov strednej a východnej Európy – v partnerstve s inštitúciami EÚ, aktérmi Globálneho Juhu a oblastí susediacich s EÚ, vrátane Ukrajiny,“ objasňuje Daniel Kaba z Ambrely. Konferencia bude preto klásť silný dôraz na hľadanie odpovedí na otázky – aké sú možnosti EÚ, jej členských štátov, rozvojových a humanitárnych organizácii aj ďalších aktérov pri poskytovaní pomoci a reakcii na humanitárnu krízu, spôsobenú februárovou ruskou vojenskou inváziou na Ukrajinu.

Konferencia Ambrela Development Forum je realizovaná pod záštitou prezidentky SR, Zuzany Čaputovej, a financovaná EÚ a SR pod značkou SlovakAid. Je rozdelená dvoch dní – menej formálneho podujatia pre občiansku spoločnosť ‘Civil society session‘ a formálne podujatie ‘Policy and Advocacy Forum‘ pre zástupcov a zástupkyne vybraných donorov, vládnych rozvojových agentúr, Európskej komisie a Európskeho parlamentu aj národných platforiem, think-tankov a konzorcií.

Viac k programu a diskutujúcim na ADF

V rámci prvého dňa ADF a časti ‘Civil Society Session‘ (23. mája poobede) sa bude v priestoroch Univerzitnej knižnice diskutovať o postavení občianskej spoločnosti v súčasnom svete, ako aj o nepriaznivom trende stenčovania priestoru pre občiansky sektor. Ďalšou témou budú dôsledky enormnej mobilizácie občianskej spoločnosti v celom regióne v rámci pomoci ľuďom, zasiahnutých vojnou na Ukrajine, na fungovanie celého systému rozvojovej a humanitárnej pomoci. Tejto časti konferencie sa zúčastnia najmä ľudia z mimovládnych organizácií, ktorí vykonávajú náročnú prácu v teréne na východnej hranici aj priamo na území Ukrajiny od prvých dní krízy.

Druhý deň konferencie ADF s názvom ‘Policy and Advocacy Forum‘ (24. mája) otvorí na pôde rezortu diplomacie štátna tajomníčka MZVaEZ SR, Ingrid Brocková. Ďalšími významnými diskutujúcimi na ADF budú: námestník ministra zahraničných vecí ČR, Jiří Kozák; riaditeľka konfederácie CONCORD Europe, Tanya Cox; úradujúca generálna riaditeľka EK pre Východné susedstvo, Katarína Mathernová; ako aj ukrajinský veľvyslanec v SR, Jurij Jurijovič Muška (prehľad viac ako 30 spíkrov a spíkeriek je tu: www.developmentforum.ambrela.org). Táto časť ADF bude príležitosťou pre zástupcov a zástupkyne občianskej spoločnosti na diskusiu aj advokačné aktivity smerom k ďalším aktérom v oblasti medzinárodného rozvoja – predovšetkým predstaviteľov vybraných ministerstiev zahraničných vecí, inštitúcií EÚ (DG NEAR a DG ECHO) aj medzinárodných darcovských organizácií a rozvojových agentúr. V troch panelových diskusiách a následne v troch paralelných workshopoch sa prítomní zamerajú na aktuálnu logistiku humanitárnej pomoci a humanitárny prístup na Ukrajine, ďalej na budúce vyhliadky európskeho humanitárneho systému a architektúry oficiálnej zahraničnej pomoci, už spomínané inovácie a adaptabilitu organizácií v poskytovaní pomoci, ako aj na hľadanie financovania rozvoja v post-konfliktných krajinách. Diskusné panely budú naživo streamované cez Facebook: https://www.facebook.com/Ambrela.org a YouTube účty platformy Ambrela a partnerov ADF.

Viac info o organizátorovi ADF – platforme Ambrela

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela zastrešuje na Slovensku 29 prevažne mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráci a globálnemu vzdelávaniu doma aj v zahraničí. Tento rok uzatvára trojročný projekt ‘Globálne ciele a migrácia‘, podporený EÚ cez program DEAR, a v rámci neho aj osvetovú kampaň ‘Tváre migrácie‘. Jej cieľom je rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o dôvodoch a spôsoboch migrácie optikou medzinárodného rozvoja, a cez príbehy konkrétnych ľudí z cudziny vysvetliť nášmu obyvateľstvu, čo zažívajú ľudia na úteku pred vojnou a prečo im treba pomôcť. Keďže od začiatku invázie prešlo slovenskú hranicu už vyše 415-tisíc ľudí z Ukrajiny, téme utečenectva sa nedá vyhnúť. Kampaň Ambrely ‚Tváre migrácie’ aj konferencia Ambrela development forum (ADF) tak dostáva nové podnety i vačší význam. Viac o aktivitách Ambrely možno nájsť na webe: www.ambrela.org a https://tvaremigracie.ambrela.org/.

Sumár dôležitých čísel k podujatiu ADF

Čo možno očakávať od prvého podujatia svojho druhu na Slovensku – medzinárodnej konferencie Ambrela Development Forum (ADF)? Ponúkame krátky sumár:
1. Zaregistrovaných je viac ako140 účastníkov a účastníčok.
2. Stretne sa medzinárodná komunita z viac ako 20 krajín (vrátane Ukrajiny).
3. Rozdiskutujú sa špičkové témy v 5 paneloch a 3 interaktívnych workshopoch.
4. Skvelá príležitosť na sieťovanie – naplánujte si stretnutia vopred e-mailom.
5. Predstaví sa viac ako 30 vynikajúcich rečníkov a rečníčok, ako napríklad:
- Ingrid Brocková, štátna tajomníčka MZVaEZ SR
- Jiří Kozák, námestník ministra zahraničných vecí, ČR
-Katarína Mathernová, úradujúca generálna riaditeľka, GR NEAR
- Michael Köhler, úradujúci generálny riaditeľ, GR ECHO
- Miriam Lexmann, poslankyňa Európskeho parlamentu
- Jurij Jurijovič Muška, veľvyslanec Ukrajiny v SR
- Tanya Cox, riaditeľka CONCORD Europe a ďalší.

Text a foto: Platforma Ambrela
www.ambrela.org)\