Ambrela prináša diskusiu ‘Vojna na Ukrajine: Ako Slovensko pomáha ľuďom na úteku’. Streda 9.3.2022 od 19:00 do 20:00

mar 6 2022

Zaujíma vás, čo sa práve deje na slovenských hraniciach s Ukrajinou; ako vojenská invázia ovplyvnila osudy tamojšieho obyvateľstva; aký význam má solidarita Slovenska s naším východným susedom; a ako slovenské humanitárne organizácie pomáhajú ľuďom na úteku zo svojich domovov?

Pozrite si v stredu (9. marca od 19:00 do 20:00) cez Facebook a youtube online diskusiu Ambrely s názvom ‚Vojna na Ukrajine: Ako Slovensko pomáha ľuďom na úteku’. Dozviete sa viac o tom, ako ľudia z mimovládneho sektora zareagovali na potreby ukrajinského obyvateľstva a koordinujú humanitárnu pomoc na hraniciach nášho východného suseda, a tiež ako môže ktokoľvek z nás na Slovensku prispieť fyzickým dobrovoľníctvom, finančne či inými aktivitami a pomôcť tak núdznym ľuďom na úteku z Ukrajiny.

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať tieto hostky a hosť:
1. Andrea Najvirtová (riaditeľka Človeka v ohrození; členka Predsedníctva platformy Ambrela);
2. Zuzana Števulová (právnička a riaditeľka Ligy za ľudské práva / Human rights league);
3. Zuzana Suchová (manažérka dobročinných výziev; spoluzakladateľka Kto pomôže Ukrajine?);
4. Viktor Porubský (terénny humanitárny pracovník Spišskej katolíckej charity);

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň, donora SlovakAid, výzvy Kto pomôže Ukrajine? a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #sUkrajinou.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 28 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od roku 2019 realizuje spolu so šiestimi európskymi partnermi projekt Globálne ciele a migrácia, podporený EÚ z programu DEAR. Kampaň ‘Tváre migrácie‘ je jedným z výstupov tohto projektu. Jej cieľom je rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o dôvodoch a spôsoboch migrácie optikou medzinárodného rozvoja. Aj táto online diskusia je súčasťou tejto kampane. Jej realizácia je podporená zo zdrojov EÚ a aj SR pod značkou SlovakAid.

Viac o hostkách a hosťovi stredajšej diskusie, aj o samotnej kampani ‘Tváre migrácie‘ nájdete tu: https://tvaremigracie.ambrela.org/novinky/online-diskusia-ambrely-o-pomo...

Viac o možnostiach pomoci núdznemu ukrajinskému ľudu tu: https://tvaremigracie.ambrela.org/novinky/pomahajte-na-ukrajine/

Text a foto: Ambrela.org

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 28 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od roku 2019 realizuje spolu so šiestimi európskymi partnermi projekt ‘Globálne ciele a migrácia‘ (spolu s kampaňou ‘Tváre migrácie‘), podporený EÚ z programu DEAR, s cieľom: rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o dôvodoch a spôsoboch migrácie optikou medzinárodného rozvoja. Od začiatku roka 2021 je zapojená aj do subgrantovej schémy EURODAD, výstupom ktorej je práve táto diskusia.