Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR vyzval ministryni resortu k odpovědnosti za sociální práci tzv. Vánoční výzvou

jan 26 2016

Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR vyzval ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou, aby osobně zajistila dostatečné tempo prací na sociálním zákonu, včasné projednání věcného záměru zákona vládou a osobně se aktivně angažovala v přijetí zákona s účinností od roku 2017. Dále Profesní svaz žádal o možnost osobní argumentace názorů k problematice a profesnímu zákonu a o respektování existence tří profesních uskupení zastupujících názor silné skupiny sociálních pracovníků stejného zájmu.

Výzva byla zaslána den před Štědrým dnem jménem tří profesních uskupení, které v zemi působí. Ministryně po třetí urgenci žádosti o schůzku přistoupila na jednání, jehož výsledky jsou:

- zástupci tří organizací (D. Lusková, P. Pěnkava, Š. Vlková) sdělili ministryni nutnost schválení zákona o sociálních pracovnících a nutnost zřízení profesní komory jako orgánu zajišťujícího etiku profese, její rozvoj a ochranu klientů;

- zástupci požadovali zohlednění dvouletého konzultačního procesu a zájmu sociálních pracovníků o regulaci profese do výsledné varianty zákona;

- ministryně deklarovala podporu zákona v jeho minimalistické podobě, tedy bez jakékoliv formy samosprávného orgánu (profesní komory) z důvodu eminentního zájmu o základní ukotvení profese, které by kontroverzní diskuse kolem komory mohly ohrozit;

- ministryně projevila zájem o součinnost zástupců tří profesních organizací při dopracování zákona;

- ministryně sdělila, že sociální práce je klíčovou profesí resortu a klíčovou profesí ochrany lidí v nepříznivých situacích.

Zdroj: Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
www.apsscr.cz