Klienti útulku Charitného domu sv. Alžbety v Košiciach napriek evakuácii počas povodne pomáhali pri záchranných prácach

jún 7 2010

Arcidiecézna charita Košice (ADCH) v spolupráci s krízovým štábom a zástupcami mesta Košice v noci 4.6.2010 začala s evakuáciou 82 klientov útulku Charitného domu sv. Alžbety. Klienti strávili noc aj nasledujúci deň v náhradných a bezpečných priestoroch. Prívalové vlny ho našťastie nezasiahli.
Počas evakuácie zhruba 20 klientov zareagovalo na výzvu mesta a celú noc pomáhalo pri záchranných prácach v mestskej časti Košice – Džungľa.

Vďaka za mobilizáciu patrí mestu Košice, krízovému štábu, mestskej polícii, zamestnancom ADCH aj klientom Charitného domu sv. Alžbety.

ADCH pomáha pri odstraňovaní škôd bezpatným zapožičaním odvlhčovačov vzduchu. Psychológ ADCH pomáha s tímom psychológov z rôznych inštitúcií zvládnuť stresové sitácie po povodniach. Rokujeme aj s partnerskými charitami z Českej republiky o ďalšej forme pomoci občanom postihnutých záplavami.