Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR k rozhodnutiu Ústavného súdu SR z 18.mája 2010 o tom, že zvýhodnenie verejných poskytovateľov nie je v súlade s Ústavou SR

máj 19 2010

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb víta rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky o tom, že zvýhodnenie verejných poskytovateľov sociálnych služieb nad neverejnými poskytovateľmi nie je v súlade s Ústavou SR.

Sme veľmi radi, že zaznelo to, na čo sme posledný rok poukazovali: Nemožno zvýhodňovať jednu skupinu poskytovateľov na úkor inej skupiny, nemožno znevýhodňovať klientov neverejných zariadení a argumentovať tým, že rozpočet vyššieho územného celku alebo obce nemôže vyhovieť v plnom rozsahu zákonu o sociálnych službách.

Je pre nás nepochopiteľné, že tí, ktorí by mali mať najviac na srdci blaho svojich občanov radšej dopustia, aby tisíce ich vlastných občanov boli zaraďovaní do zoznamu žiadateľov, než aby službu objednali u neverejného poskytovateľa.
Je pre nás nepochopiteľné, že tí, ktorí by mali mať na srdci najviac blaho svojich občanov dopustia, aby jedna skupina občanov mala z daní nás všetkých dotované dve treniny nákladov na ich služby a druhá skupina občanov nedostane z tých istých daní nič, alebo jednu tretinu na pokrytie nákladov.

Je pre nás nepochopiteľné, že zákon umožňuje samospráve objednať službu u neverejného poskytovateľa až vtedy, ak sa vyčerpá kapacita verejných zariadení na území celého štátu. Toto považujeme za raritu a určite toto ustanovenie vojde do histórie. Právo na výber poskytovateľa sa tým prakticky nedalo realizovať.

Sme toho názoru, že ak právny systém Slovenskej republiky umožnil aby sociálne služby poskytovali verení aj neverejní poskytovatelia, tak je nutné, aby mali rovnaké podmienky na ich zabezpečovanie. Nie sú tu predsa naši a vaši klienti. Ale sú tu predovšetkým naši občania a naši klienti, ktorým dnešné rozhodnutie Ústavného súdu povedalo: Ste rovnoprávni“. A za to Ústavnému súdu SR ďakujeme.

APSS SR má v súčasnosti viac ako 45.000 hlasov pod petíciou, ktorou sme sa pýtali: Ste za zrovnoprávnenie klientov verejných a neverejných zariadení? Zdá sa, že potrebu zmeniť daný stav potvrdil aj Ústaný súd SR svojim dnešným rozhodnutím.

Zdroj: APSS SR
www.apssvsr.org