Odborná konferencia ,,Aká je cena sociálnych služieb na Slovensku ? (Ekonomicky oprávnené náklady, cena a povinnosti poskytovateľov)“, sa koná 27.11.2014 v Bratislave

okt 30 2014

ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR Vás pozýva na odbornú konferenciu ,,Aká je cena sociálnych služieb na Slovensku ? (Ekonomicky oprávnené náklady, cena
a povinnosti poskytovateľov)“, ktorá sa bude konať 27.11.2014
v SUZA, Drotárska ul. 46, Bratislava

Cieľom konferencie je prediskutovať financovanie sociálnych služieb z hľadiska zákona, aké sú zákonné povinnosti poskytovateľov / podnikateľov sociálnych služieb, čo sú ekonomicky oprávnené náklady a ako sa tvorí cena.
Na konferencii vystúpia aj predstavitelia samosprávy a poskytovateľov a prednesú svoje finančné analýzy podľa druhu služieb.

Konferenčný poplatok uhradený do 19.11.2014 : 10 € (člen APSSvSR: 5 €)
Konferenčný poplatok v deň konferencie jednotne: 15 €

Viac Informácií v prílohách:

PrílohaVeľkosť
Konferencia_EON_program_2infor.pdf657.06 KB
Konferencia_Prihlaska.docx13.97 KB