Konferencia Nová sociálna edukácia človeka VII (Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška), 6. 11. 2018, Prešov

sep 5 2018

Cieľ konferencie

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej len PBF) organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční 6. novembra 2018 v priestoroch PBF na tému Nová sociálna edukácia človeka VII. Konferencia ponúka priestor na zdieľanie názorov a skúseností pre pracovníkov vedeckovýskumných a akademických pracovísk i odborníkov z praxe.

Cieľom konferencie je diskusia o zmysle a realite celoživotnej výchovy, vzdelávania a poradenstva, s dôrazom na sociálne aspekty a z pohľadu: teológie, antropológie, filozofie, kulturológie, psychológie, pedagogiky, andragogiky, sociológie, sociálnej práce, sociálnej politiky.

Informácie pre aktívnych prispievateľov

Príspevky zaradené do plenárneho zasadnutia budú prezentované v plnom znení v úvodnej časti konferencie. Príspevky prihlásených účastníkov konferencie budú prezentované v skrátenom ústnom podaní v druhej časti zasadnutia konferencie. Všetky prezentované príspevky budú publikované v elektronickom zborníku z konferencie. Podmienkou publikácie príspevku je aktívna účasť na konferencii.

Miesto konania konferencie: Aula Pravoslávnej bohosloveckej fakulty (PBF) Prešovskej univerzity, Masarykova 15, 080 01 Prešov

Odoslanie návratky: do 14. októbra 2018,
e-mailom na adresu: socialna.edukacia@gmail.com

Odoslanie príspevku: do 6. novembra 2018,
e-mailom na adresu: socialna.edukacia@gmail.com

Prezentácia príspevkov: rozsah max. 15 minút – úvodné príspevky
rozsah 6 minút – príspevky v pléne

Účastnícky poplatok je 30 €. Účastnícky poplatok pre doktorandov je 20 €. (Zahŕňa náklady na spracovanie zborníka, občerstvenie a obed.)

Rokovací jazyk: slovenský, český, poľský, ruský, ukrajinský, anglický.

Viac informácií v prílohách:

PrílohaVeľkosť
Navratka_NSE_VII.doc31 KB
nse2018.pdf993.62 KB

Súvisiace články

Ponuka vzdelávania

Potrebujete pomoc s výskumom?

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!