Konferencia Nová sociálna edukácia človeka VIII. (Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška), 19. 11. 2019, Prešov

sep 20 2019

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej len PBF) organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční 19. novembra 2019 v priestoroch PBF PU na tému Nová sociálna edukácia človeka VIII. Konferencia ponúka priestor na zdieľanie názorov a skúseností pre pracovníkov vedecko-výskumných a akademických pracovísk i odborníkov z praxe.


CIEĽ KONFERENCIE
Cieľom konferencie je diskusia o zmysle a realite celoživotnej výchovy, vzdelávania a poradenstva, s dôrazom na sociálne aspekty a z pohľadu: teológie, antropológie, filozofie, kulturológie, psychológie, pedagogiky, andragogiky, sociológie, sociálnej práce, sociálnej politiky.

INFORMÁCIE PRE AKTÍVNYCH PRISPIEVATEĽOV
Príspevky zaradené do plenárneho zasadnutia budú prezentované v plnom znení v úvodnej časti konferencie. Príspevky prihlásených účastníkov konferencie budú prezentované v skrátenom ústnom podaní v druhej časti zasadnutia konferencie. Všetky prezentované príspevky budú publikované v elektronickom zborníku z konferencie. Podmienkou publikácie príspevku je aktívna účasť na konferencii.

Miesto konania konferencie: Aula Pravoslávnej bohosloveckej fakulty (PBF PU) Prešovskej univerzity, Masarykova 15, 080 01 Prešov

Účastnícky poplatok: do 10. novembra 2019, účastnícky poplatok je 20 €. Účastnícky poplatok pre doktorandov je 10 €.

Rokovací jazyk: slovenský, český, poľský, ruský, ukrajinský, anglický.

Viac informácií v prílohe:

PrílohaVeľkosť
NSE_VIII_2019.pdf612.03 KB
NSE_VIII_2019_program.pdf944.12 KB