Kurz Manažment kvality v sociálnych službách, začiatok 18.-20.5.2022, Prešov

mar 28 2022

Absolvent na základe získaných vedomostí a zručností bude pripravený na kvalifikovaný výkon manažérstva kvality v sociálnych službách. Absolvent môže pôsobiť ako manažér kvality v sociálnych službách a koordinovať proces manažérstva kvality v zariadení sociálnych služieb.
Vzdelávanie bude zameraná aj na štandardy kvality pripravovaného zákona o inšpekcii v sociálnych veciach, ktorým sa mení príloha č. 2 zákona o sociálnych službách.
Rozsah školenia je 120 hodín.

Termín školenia (prvý blok) je 18.-20. máj 2022 (ukončenie september 2022)

Adresa konania: Prešov, Hlavná 2967/50, č. dv. 310 (VaV Akademy).

Výstupom vzdelávania bude certifikát.

Požadované vstupné vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého alebo tretieho stupňa v študijných odboroch zameraných na prípravu pracovníkov pomáhajúcich profesií.
Minimálny počet účastníkov je 12, maximálny 16. V prípade menšieho počtu účastníkov si organizátor vyhradzuje právo zmeny termínu začatia školenia, o čom bude účastníkov včas informovať.

Cena za účastníka je 390 Eur (možnosť platby aj v dvoch splátkach)
Spôsob úhrady môže byť jednotlivo na účastníka, alebo za organizáciu fakturačným spôsobom.

Tešíme sa na kvalitnú a interaktívnu atmosféru a podnetné pracovné prostredie.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava v spolupráci s ISZV, s.r.o.

Viac informácií v prílohe v PDF.

Lektori vzdelávania:
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
doc. Mgr. Jozef Žuffa, PhD.

Kontaktné informácie
E-mail: andrej.matel@gmail.com
Mob.č.: +421 911 565 136

Fakturačné údaje:
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.
951 42 Zbehy 773
Tel. +421 911 565136
IČO 51664844
DIČ 2120749015
SK79 0900 0000 0051 4446 2645

PrílohaVeľkosť
Manazment_kvality_v_socialnych_sluzbach.docx582.5 KB