Kurz Supervízia pre pomáhajúce profesie

feb 15 2023

Názov kurzu: Supervízia pre pomáhajúce profesie
Akreditovaný vzdelávací program MŠVVaŠ SR
Rozsah: 240 hodín

Cieľová skupina účastníkov
Absolventi II. stupňa vysokoškolského vzdelania s humanitným zameraním.

Lektorský tím
Tvoria odborníci v danej oblasti z akademického prostredia so skúsenosťami s výkonom priamej poradenskej činnosti pre rôzne skupiny sociálnych klientov.

Lektori
doc. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
doc. PhDr. Maroš Šíp, PhD.
Mgr. Anastazij Momot, PhD.

Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa
Po absolvovaní vzdelávacieho programu účastník disponuje vedomosťami o supervízii, skupinových procesoch a didaktike, má zručnosti vo vedení individuálnej aj skupinovej supervízie, analyzuje
a identifikuje tému - problém pomáhajúceho profesionála, dodržuje etické princípy supervíznej praxe. Je schopný empaticky pochopiť
a akceptovať supervidovaného pomáhajúceho profesionála, pri supervidovaní vedie supervidovaného k pozitívnej zmene pri hľadaní nových alternatív v práci s klientom, vie metodicky usmerňovať interakciu medzi pomáhajúcim profesionálom a klientom s využitím sebareflexívnych schopností jednotlivca, skupiny, tímu a organizácie
s orientáciou na motiváciu a mobilizáciu k vyriešeniu problému vlastným potenciálom. Podporuje riešenie neštandardných situácií na pracovisku v oblasti komunikácie a kooperácie medzi spolupracovníkmi a nadriadenými s cieľom nápravy a pozitívnej zmeny so zabezpečením optimálnej komunikácie a kooperácie. Ovláda štýly supervízie pri supervidovaní, techniky a nástroje v supervíznom procese.

Informácie o kurze
E-mail: svvapv@gmail.com
Tel.: +421 908 545 953

Miesto konania kurzu, cena a prihláška
Miesto bude upresnené podľa záujmu účastníkov z jednotlivých regiónov. Cena bude upresnená spolu s miestom konania, preto sa predbežne prihláste ak máte o kurz záujem.
Nezáväzne sa môžete prihlásiť tu.

Organizátor kurzu
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied
E-mail: svvapv@gmail.com
Tel.: +421 908 545 953

Ponuka kurzov je v prílohe v PDF:

PrílohaVeľkosť
SVVAPV_Ponuka_Kurzov.pdf153.68 KB