Propagovať Európsky rok rozvoja – aj do Moldavska

jan 8 2016

Do programovej krajiny oficiálnej rozvojovej pomoci ČR aj SR sa vybrala skupina mladých ľudí z Palackého univerzity, venujúca sa v rámci svojho štúdia medzinárodnému rozvoju. Na exkurziu po stopách zaujímavých projektov rozvojovej spolupráce si vybrali najlepší čas – koniec implementačného obdobia v rámci Európskeho roku rozvoja.

Keď sa opýtate človeka v SR, ČR alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte EÚ: akej téme je zasvätený rok 2015 v rámci EÚ – správnej odpovede sa nie vždy dočkáte. Aj to je jeden z cieľov kampane Európskeho roku rozvoja – zvýšiť povedomie o potrebe a efektívnej implementácii projektov rozvojovej spolupráce v rozvojových krajinách. Zároveň sa ľudia, napríklad študenti a študentky Katedry rozvojových štúdií (KRŠ) Palackého univerzity v Olomouci, naučia viac kriticky myslieť o medzinárodnom rozvoji a hodnotení impaktu jednotlivých projektov na lokálnu komunitu – napríklad v Moldavsku. Práve do tejto programovej krajiny slovenskej i českej oficiálnej rozvojovej pomoci sa v septembri vybrala pätnástka študentov a študentiek spolu s tromi pedagogičkami z Katedry rozvojových štúdií (KRŠ) Palackého univerzity. Vďaka podpore od Českej rozvojovej agentúry (ČRA) v rámci aktivít Európskeho roku rozvoja to bolo pre nich finančne únosné. V rámci ponávratových aktivít potom účastníci a účastníčky terénnej exkurzie zorganizovali prezentácie, výstavy fotiek o tejto krajine a napísali články o svojej skúsenosti z tohto menej rozvinutého štátu.

Reforma verejných financií podľa Slovenska

Mladí ľudia z Palackého univerzity v rámci svojej exkurzie navštívili vládne, mimovládne i nadvládne inštitúcie v Moldavsku. Mali sa možnosť stretnúť so zástupcami Delegácie EÚ v Moldavsku, Rozvojového programu OSN (UNDP), ale o minulosti aj budúcnosti Moldavska hovorili aj s pánom veľvyslancom ČR v Moldavsku, ako aj s veľvyslancom SR v Kišiňove. Zaujímal ich boj s korupciou, vyriešenie konfliktu v transnistrii, možnosti vstupu Moldavska do EÚ, prílev investorov či turistov do Moldavska, ako aj nastavenie reforiem v krajine.

Slovenská reforma verejných financií je vďaka Ministerstvu financií SR a UNDP pre Európu a Spolocčenstvo nezávislých štátov transformovaná a implementová v Moldavsku (v podobe programu „Verejné financie pre rozvoj“) ako súcčasť oficiálnej rozvojovej pomoci SR už niekoľko rokov. Cieľom je podporiť implementáciu programového rozpočtovania vo verejnej správe, ako aj vytvoriť podmienky pre udržateľný rozvoj kapacít. Dôležité pre úspešnosť programu je osvojenie si vlastníctva reformnej agendy moldavskou stranou.

Migrácia za prácou do EÚ

Dekonta, a.s. síce nie je mimovládna organizácia, no v Moldavsku už zrealizovala niekoľko zaujímavých projektov, zameraných na nápravu ekologických záťaží po pôsobení pesticídov, alebo sanáciu letiska v Marculesti, znečisťovaného roky ropnými látkami. Okrem sektorovej priority: ochrany životného prostredia je dôležitá aj priorita sociálnej infraštruktúry. V oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti je v Moldavsku jedna z najúspešnejších mimovládnych organizácii česká Charita so sídlom v Kišiňove. Svoje projekty zameriava na ľudí v núdzi, ktorí si potrebnú starostlivosť nedokážu zabezpečiť. Ide o opustených starších ľudí, ľudí so špeciálnymi potrebami či maloletých klientov, o ktorých sa nemá kto starať. Dospelí obyvatelia Moldavska totiž odchádzajú na celé mesiace za prácou do okolitých štátov a o potomstvo sa starať nemôžu. Posieľajú domov len tzv. remitencie, z ktorých potom žije celá zvyšná rodina.

Charita má v niekoľkých regiónoch Moldavska rozbehnuté projekty, zamerané na sekundárnu prevenciu u ochorenia cukrovky, integráciu moldavských migrujúcich ľudí naspäť domov. Zaujímavý je takisto projekt rozvoja pestúnskej starostlivosti (systém náhradných rodín) či projekt rozvoja domácej starostlivosti, ktorý mali možnosť študenti a študentky KRŠ osobne navštíviť.

Zvyšovanie povedomia u moldavských tínejdžerov

Študetnti a študentky KRŠ počas desaťdňovej terénnej exkurzie mali možnosť takisto navštíviť aj jednu z dvoch autonómnych oblastí Moldavska – Gagauzsko. Komunitná organizácia Ograda Noastra, zameriavajúca sa na inklúziu a podporu aktivít menšín v Moldavsku, má oprávnene jeden zo svojich projektov tiež v tejto oblasti. Ide o vzdelávacie aktivity, tréningy pre budúcich lídrov či líderky, s dôrazom na aktívnu participáciu a komunitné organizovanie.

Na rovnakom mieste – na strednej škole vo Vulcanesti možno objaviť aj projekt, financovaný z prostriedkov ČRA (vďaka projektu Charity). Práve vďaka včasnej podpore talentu a vzdelávaniu v globálnych súvislostiach môžu vyrásť z gagauzských tínejdžerov uvedomelé, kriticky mysliace individuality. Stačí k tomu naozaj málo.

Text: Božena Markovič Baluchová
Foto: Božena Markovič Baluchová, Kateřina Procházková


Tento dokument bol vyprodukovaný s finančnou podporou Európskej únie v rámci Európskeho roku rozvoja 2015. Za obsah dokumentu zodpovedá autorka (Katedra rozvojových štúdií PriF UP v Olomouci) a za žiadnych okolností nemôže byť považovaný za postoj Európskej únie.

miestni aktivisti hovoria o urbánnom plánovaní v Kišiňove
študenti a študentky na návšteve v moldavskej kancelárii UNDP
študenti a študentky na pôde Delegácie EÚ v Moldavsku
prívitanie zo strany tínejdžerov z lýcea vo Vulcanesti
počas návštevy u českej Charity v Kišiňove
prezentácia zdravotníckych prístrojov z projektu Charity ČR
spoločné foto českých vysokoškolákov a gagauzských stredoškolákov
predstavenie lokálneho projektu Ograda Noastra
septembrové protesty pred moldavským parlamentom
pretestujúci ostávali na námestí Štefana Veľkého v stanoch
Projekt odstraňovania kerozínu z pôdy na letisku v Marculesti
demonštrovanie odberu kerozínu z pôdy firmou Dekonta v Marculesti
diskusia s veľvyslancom SR v Moldavsku