Slovenský Červený kríž vyzbieral už takmer 85 000 €

júl 26 2010

Slovenský Červený kríž má mesiac po vyhlásení finančnej zbierky na účte Fond Ľudia ľuďom už 84 665,82 €. Zbierka bola vyhlásená na pomoc obyvateľom postihnutých záplavami a potrvá do 31. 7. 2010. Finančné prostriedky je teda ešte stále možné zasielať na účet 665555/0200, variabilný symbol: 2011.

Slovenský Červený kríž v postihnutých oblastiach, bezprostredne po ich vzniku zabezpečoval pitný režim, čerpadlá, elektrické vysúšače, chemické pohlcovače vlhkosti, deky, šatstvo, posteľnú bielizeň, dezinfekčné prostriedky, mydlá a prostriedky papierovej hygieny.
Na východnom Slovensku poskytol SČK aj psychologickú pomoc postihnutým občanom, na južnom zas participoval na príprave evakuačných plánov. S materiálnou pomocou nám pomohli aj títo partneri:

Spoločnosť Komodita pomoci
ÁTRIUN nábytok sklad Senec Nábytok
ANEX Malženice Čistiace prostriedky
Billa s.r.o. Minerálna voda
Bochemie Slovakia, s.r.o. Dezinfekčné prostriedky
Carrefour Minerálna voda
Celltex s.r.o. Prostriedky papierovej a intímnej hygieny
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo Minerálna voda
de Miclén, a.s. Prostriedky ústnej a vlasovej hygieny
GGB Ján Gupčo Umelecké kováčstvo a chránená dielňa Univerzál Šatstvo
Henkel Slovensko, spol. s r.o. Čistiace a dezinfekčné prostriedky, chemické odvlhčovače
Hypernova Minerálna voda
SHP Harmanec, a.s. Prostriedky papierovej hygieny
Kaufland Minerálna voda, dezinfekčné prostriedky
Tatrachema Trnava Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Tesco Minerálna voda
VIDRA A SPOL.s.r.o., Čistiace a dezinfekčné prostriedky

Denne na náš účet pribúdajú finančné prostriedky v rôznych výškach, sme vďační za každé jedno euro, sme vďační za to, že ľudí nie sú ľahostajní voči nešťastiu iných. Niektoré spoločnosti prispeli naozaj nemalými sumami. Spoločnosť Billa poskytla 20 000 €, ktoré budú použité na nákup vysúšačov a čerpadiel.
„Výzvou v júnovom letáku sa nám podarilo do zbierky zapojiť našich zákazníkov, tí prispeli nákupom papierových a plastových tašiek“ hovorí Jiří Králíček, operatívny riaditeľ spoločnosti Billa na Slovensku, jedného z najväčších firemných darcov protipovodňovej iniciatívy SČK. „Z aktuálnych predajných čísiel možno usudzovať, že konečná čiastka už prevedených 20 tis € prekročí,“ uzavrel Králíček.
Po ukončení zbierky bude celý finančný obnos rozdelený medzi ľudí, ktorí ostali úplne bez strechy. Rozdeľovanie finančných prostriedkov sa uskutoční za prítomnosti notára pod vedením komisie Fondu ľudia ľuďom, ktorá bude zložená zo zástupcu STV, spoločnosti Billa, ZMOS a zástupcov SČK.

Zdroj: Slovenský červený kríž