Slovenský zväz telesne postihnutých o.z v roku 2010

mar 19 2010

Slovenský zväz telesne postihnutých (ďalej SZTP) je celo republikový, dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt, otvorený pre každého občana, ktorý sa chce podieľať na jeho poslaní. Organizácia združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov a priaznivcov telesne postihnutých.
Vznikla v roku 1990 po rozpade bývalého Zväzu invalidov. Je jednou zo štyroch následníckych organizácii. Občianske združenie je zriadené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. a má právnu subjektivitu. Podľa štatistiky k 31.12.2009 eviduje 28 000 členov v rámci SR.

Predmetom činnosti SZTP je:

 • Sociálne poradenstvo, sociálne služby /prepravná služba, opatrovateľská služba/, sociálna prevencia, sociálna starostlivosť, sociálno-rehabilitačné služby vo vlastných zariadeniach v zmysle platných právnych predpisov, zriaďovanie požičovne kompenzačných pomôcok,
 • programy sociálnej rehabilitácie a rekondície,
 • ortopedické, protetické a kompenzačné pomôcky - hlavne vplývať na výrobcu, distribúciu, dostupnosť a aktualizáciu registra zdravotných pomôcok,
 • odstraňovanie architektonických bariér,
 • starostlivosť o telesne postihnuté deti a mládež,
 • vzdelávacie aktivity,
 • pracovné uplatnenie telesne postihnutých, na internetovej stránke nájdete ponuku voľných pracovných miest pre telesne postihnutých
 • zriaďovanie Agentúr osobnej asistencie,
 • kultúrno-spoločenské aktivity, rekreácie a šport,
 • informačné systémy,
 • servis a služby,
 • publicistická a propagačná činnosť.

Členstvo v SZTP je dobrovoľné a členom sa môže stať:

 • každý občan SR s telesným postihnutím nad 18 rokov,
 • rodič alebo zákonný zástupca telesne postihnutého dieťaťa do 18 roku veku,
 • priateľ a priaznivec SZTP,
 • cudzí štátny príslušník.

Plán akcii a pripravovaných podujatí v roku 2010:

Ako tradičné aktivity to budú:

 • 4.ročník medzinárodného turnaja v kolkoch v dňoch 5. – 7.5.2010 v Spišskej Novej Vsi
 • Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím v dňoch 27. – 30.5.2010 v Kúpeľoch Lúčky, táto akcia má športovú, kultúrnu a odbornú časť
 • Svet ako ho vidíme my – výstava výtvarných prác ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím – 2.ročník. I. kolo Tekovské múzeum Levice, 1. – 30.4.2010 a II. kolo Krajská knižnica Žilina, 1. – 30.9.2010.
 • Kremnická barlička, 6.ročník – jeseň 2010, rekreačné zariadenie Toliar Kremnica sprievodná akcia výstava ručných prác
 • Benefičný koncert „Umelci srdcom“, XIV. ročník, jeseň 2010, Bratislava
 • vydanie zbierky básni pod názvom „Liek na moju dušu“ – jeseň 2010

Ďalej sa pripravujú:

 • vzdelávacie aktivity
 • vydávanie časopisu TP + TP (telesne postihnutí + tolerancia, pomoc) 4x ročne
 • vydávanie časopisu Vozičkár 2x ročne
 • poskytovanie sociálnej rehabilitácie našim klientom pobytovou formou v 7-dňových
  intervaloch vo vlastnom sociálno–rehabilitačnom centre v Štúrove pod názvom RELAX
 • rekondično – rehabilitačné pobyty v rámci SR
 • poskytovanie poradenstva v oblasti bezbariérových riešení stavieb

Viac informácii o organizácii a programe v roku 2010 nájdete na kontaktoch nižšie:

Slovenský zväz telesne postihnutých
Ševčenková 19, 851 01 Bratislava
Stránkové hodiny: denne 8.00 – 16.00
Predseda SZTP: Ing. Monika Vrábľová
Riaditeľ SZTP: Oľga Bohuslavová
Tel./fax: 02 / 6381 4478
E-mail: bariery@sztp.sk
http://www.sztp.sk