Svetový deň sociálnej práce 2013

feb 21 2013

Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (IFSW) pozýva všetkých sociálnych pracovníkov vo svete osláviť Svetový deň sociálnej práce 19. marca 2013 v rámci Globálnej agendy na tému „Podpora sociálnej a ekonomickej rovnosti“. Sociálna práca má rozhodujúcu úlohu v podpore sociálnej a hospodárskej rovnosti a v úsilí o humánne orientovanú a regulovanú ekonomiky. Svetový deň sociálnej práce je výročnou príležitosťou na podporu sociálnej práce v politických systémoch, ktoré vplývajú na sociálny rozvoj a život ľudí. Svetová deň sociálnej práce umožňuje si pripomenúť vklad sociálnej práce pre rozvoj spoločnosti.

Udalosť je pripravovaná spoločne troma organizáciami (Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (IFSW), Medzinárodná asociácia škôl sociálnej práce (IASSW) a Medzinárodná asociácia sociálneho rozvoja (ICSW) na globálnej a lokálnej úrovni 19. marca 2013. V Európe sa deň oslávi v úradovni OSN v Ženeve, v sídle EÚ v Bruseli a v Rade Európy v Štrasburgu. Vyzvané boli všetky univerzity, pracoviská a verejná správa na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, profesionálne komory, aby si pripomenuli tento významný sviatok.

Viaceré slovenské školy sú členmi IASSW a EASSW, Slovensko je členom ICSW, ale čo je najdôležitejšie máme veľa i keď nedocenených sociálnych pracovníkov. Slovenská spoločnosť by sa mohla o nich viac dozvedieť. V súvislosti so starnutím spoločnosti ich práca bude stále viac žiadaná a dúfajme že aj ohodnotená. Rozhodne by si každý sociálny pracovník mal tento dátum dať do svojho kalendára.

Doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.
Odkazy:
The International Association of Schools of Social Work (IASSW) http://www.iassw-aiets.org/
European Association of Schools of Social Work (EASSW) http://www.eassw.org/
The International Federation of Social Workers (IFSW) http://ifsw.org/
International Council on Social Welfare (ICSW) http://www.icsw.org/