Úhradová regulace brání rozvoji služeb sociální péče - otevřený dopis ministrovi práce a sociálních věcí

nov 18 2010

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, Česká rada humanitárních organizací a pět členů Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky se otevřeným dopisem obracejí na ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka se žádostí o zrušení úhradové regulace služeb sociální péče. Autoři a signatáři dopisu v něm vyjadřují přesvědčení, že důvody jejího zavedení související s někdejšími legislativními změnami již pominuly a nyní právě odstranění regulace pomůže ke kvantitativnímu i kvalitativnímu rozvoji sociálních služeb. Zkušenosti a praxe jiných evropských zemí jasně ukazují na trend uplatňovat i v oblasti sociálních služeb tržní nástroje s možností tvorby zisku obdobně jako v jiných odvětvích.

Dle k dopisu přiložené důvodové zprávy provedené rozbory dokladují, že hlavním důvodem stagnace systému poskytování sociálních služeb, kdy mj. stále roste počet neuspokojených žadatelů o tyto služby, je silná závislost poskytovatelů služeb na dotacích ze státního rozpočtu. V situaci, kdy podíl uživatelů na úhradách v pobytových zařízeních sociální péče činí pouze cca 47 % celkových nákladů, se státní regulace jeví jako nepřiměřená ochrana klienta na úkor zřizovatelů služeb, kterými jsou ve velké míře obce, města a kraje.

Obavy z dopadu deregulace na nízkopříjmové skupiny obyvatel přitom eliminuje mj. skutečnost, že dle zákona č. 108/2006, o sociálních službách, musí uživateli pobytových služeb po jejich úhradě zůstat minimálně 15 % (u týdenních stacionářů 25 %) jeho příjmů. Osoby s nízkými příjmy tak jsou před vyloučením z možnosti objednání služeb chráněny.

Deregulace výše úhrad služeb sociální péče přispěje k jejich zefektivnění, snížení závislosti poskytovatelů služeb na státních dotacích, otevře prostor pro investory a soukromé poskytovatele a usnadní diferenciaci služeb podle jejich kvality. Navrhované opatření se týká pouze oblasti služeb sociální péče, nadále však počítá s úhradovou regulací služeb sociální prevence.

Zdeněk Kašpárek
PR specialista APSS ČR a šéfredaktor časopisu 'Sociální služby'

Tábor 8. 11. 2010