Virtuálna vedecká konferencia na tému Etické otázky socializácie sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín“ sa koná 12.12.2013

júl 1 2013

Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy – Sládkovičovo, Univerzita Jana Amose Komenského – Praha, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety – Bratislava, Vysoká škola Karlovy Vary – Karlovy Vary a Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR – Trenčín Vás pozývajú na virtuálnu vedeckú konferenciu na tému ,,ETICKÉ OTÁZKY SOCIALIZÁCIE SOCIÁLNEJ PRÁCE A PRÍBUZNÝCH VEDNÝCH DISCIPLÍN“.

Tematické okruhy:

  • Definícia sociálnej práce, jej predmet a funkcie
  • Socializácia zdravotne a psychosociálne postihnutých jedincov
  • Socializácia etnických a menšinových skupín
  • Sociálna bezpečnosť a resocializácia obyvateľstva v oblastiach postihnutých vojnou, ekologickou a inou katastrofou
  • Socializačný význam regionálnych tradícií, kultúry a ekológie v globalizačnom procese
  • Vízie a prognózovanie sociálnej budúcnosti na regionálnej a globálnej úrovni

Koordinátor:
Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Moderátori:
Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. – Doc. PhDr. Zlatica Ondrušová, PhD.
PaedDr. Milan Hejdiš, PhD. – PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D.
Prof. Ing. Libuša Radková, PhD. – Doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc. – Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc.
PhDr. Petronela Šebestová, PhD. – JUDr. Michal Kunošík, CSc.
Prof. PhDr. Stanislav Matulay, PhD. – PaedDr. Ľubomír Holkovič, CSc.

Prihlášky a referáty zasielajte do 15.11.2013 (pozri www.sposointe.eu) na mailovú adresu sposointe@gmail.com.
Priame vystúpenie pre prihlásených účastníkov konferencie bude v priebehu dňa 12.12.2013 na webovej stránke www.sposointe.eu a medzi sebou prostredníctvom Google Talk alebo Hangouts (operačný systém Android pre smartphony a tablety).

Výstupom konferencie bude recenzovaná kolektívna monografia (ISBN 978-80-89533-10-2) vydaná zdarma vydavateľstvom SpoSoIntE.

Účasť na konferencii je bezplatná.

Viac informácií v prílohe:

PrílohaVeľkosť
Pozvanka_eticke_otazky_socializacie.pdf400.7 KB