APSS ČR vyhlásila 2. ročník výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí

mar 16 2011

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky vyhlašuje 2. ročník celostátní výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí. Cílem projektu, na kterém se jako další vyhlašovatelé podílejí také Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Svaz měst a obcí ČR, je odstraňovat stereotypy a předsudky o stáří a podporovat seniorský věk jako plnohodnotnou etapu lidského života.

Stejně jako loni jsou předmětem soutěže plošná výtvarná díla do formátu A3 vytvořená libovolnou technikou s výjimkou křídy, tedy malby, kresby, koláže, grafiky apod., o kterých bude rozhodovat odborná porota složená ze zástupců vyhlašovatelů soutěže a českých výtvarníků v čele s odborným garantem projektu, akademickým malířem Kristianem Kodetem. Oproti minulému ročníku je soutěž ovšem nyní otevřena také předškolním dětem a novinkou je i rozdělení soutěžících do tří věkových kategorií (do 5 let, od 6 do 10 let a od 11 do 15 let).

Také letos bude mít soutěž i zvláštní kategorii Cena veřejnosti. Jejím vítězem se stane autor díla, které získá nejvíce bodů prostřednictvím hlasování na webových stránkách www.stastne-stari.cz, kde budou všechny práce zveřejněny.

„Chceme přivést děti k zamyšlení se nad stárnutím, prostřednictvím výtvarných prací poznat jejich vnímání seniorů a přispět tak k propojení generací, které si mohou navzájem předávat jak životní elán, tak životní zkušenosti,“ uvedl Ing. Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Výtvarná díla do soutěže je třeba zasílat na adresu APSS ČR, Kotnovská 137/15, 390 01 Tábor. Uzávěrka příjmu soutěžních prací je 15. 7. 2011. Veřejné hlasování na http://www.stastne-stari.cz proběhne od 1. do 30. září. Výsledky soutěže pak budou slavnostně vyhlášeny při příležitosti zahájení celostátního Týdne sociálních služeb České republiky 11. října v Praze, kde proběhne také předání věcných cen autorům 3 nejlepších prací v každé z kategorií. Soutěžní práce budou následně vystaveny v prostorách vyhlašovatelů soutěže, domovech pro seniory, domech s pečovatelskou službou a na dalších místech po celé České republice.

Generálním partnerem projektu je společnost Hartmann – Rico, a. s., partnerem pak firma BONNO GASTRO SERVIS, s. r. o.

Zdeněk Kašpárek
PR specialista APSS ČR a šéfredaktor časopisu 'Sociální služby'


Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je nezávislým sdružením přímých poskytovatelů sociálních služeb sledujícím jako základní cíl jejich rozvoj a zvyšování jejich úrovně.