Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov ponúka vzdelávacie programy v Bratislave a Košiciach

apr 20 2012

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave prostredníctvom Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov poskytuje akreditované vzdelávanie sociálnych pracovníkov a zamestnancov sociálnej sféry v Bratislave a Košiciach, v týchto vzdelávacích programoch:

Organizácia vzdelávania bude zabezpečená v dvojsemestrálnom štúdiu, podľa potreby v rámci regiónov Slovenska.
Vzdelávanie je akreditované Akreditačnou komisiou MŠ SR, pre absolventov II. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore sociálna práca bude ukončené atestačnou skúškou a vydaním atestačného diplomu. Absolventi vzdelávacích programov z iných príbuzných odborov obdržia certifikát o absolvovaní.

Viac informácií: www.ivsp.sk