Zpravodaj Národního centra podpory transformace sociálních služeb 1/2012 v PDF

feb 24 2012

Zpravodaj Národního centra podpory transformace sociálních služeb, Vám přináší aktuální informace a zajímavosti z oblasti transformace sociálních služeb pro lidi s postižením.

V tomto čísle Vám zejména doporučujeme:
- Poutavé vyprávění Petra Kokeše o svých zkušenostech s pobytem v ústavu.
- Rozhovor se senátorkou Miluší Horskou o průběhu veřejného slyšení v senátu.
- pozvánku na veřejnou diskusi v Českém rozhlase na téma Transformace sociálních služeb.

Archiv Zpravodaje a další informace o transformaci naleznete na www.trass.cz .

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb zajišťuje koordinaci, metodické vedení a vzdělávání pracovníků, kteří transformují pobytové služby sociální péče směrem ke komunitnímu způsobu jejich poskytování a větší míry sociálního začlenění a samostatnosti klientů.
Národní centrum je součástí projektu Podpora transformace sociálních služeb, jehož cílem je podpořit a pilotně ověřit transformaci služeb sociální péče na základě individuálně určených potřeb uživatelů: umožnit jejich aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti a přispět k deinstitucionalizaci pobytových zařízení sociálních služeb v České republice.
Projekt, realizovaný odborem sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV ČR, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Národní centrum podpory transformace sociálních služeb provozuje na základě zakázky MPSV společnost 3P Consulting, s. r. o. Více informací na http://www.trass.cz .

Príloha v PDF:

PrílohaVeľkosť
zpravodaj-2012-1e.pdf1.59 MB