Zpravodaj Národního centra podpory transformace sociálních služeb 11/2011 v PDF

nov 22 2011

Zpravodaj Národního centra podpory transformace sociálních služeb přináší aktuální informace a zajímavosti z transformačního procesu. Nové číslo obsahuje vyprávění uživatelky sociálních služeb, rozhovor s radním Kraje Vysočina a další zajímavé informace a příběhy z transformace.

Archiv Zpravodaje a další informace o transformaci naleznete na www.trass.cz .

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb zajišťuje koordinaci, metodické vedení a vzdělávání pracovníků, kteří transformují pobytové služby sociální péče směrem ke komunitnímu způsobu jejich poskytování a větší míry sociálního začlenění a samostatnosti klientů.
Národní centrum je součástí projektu Podpora transformace sociálních služeb, jehož cílem je podpořit a pilotně ověřit transformaci služeb sociální péče na základě individuálně určených potřeb uživatelů: umožnit jejich aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti a přispět k deinstitucionalizaci pobytových zařízení sociálních služeb v České republice.
Projekt, realizovaný odborem sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV ČR, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Národní centrum podpory transformace sociálních služeb provozuje na základě zakázky MPSV společnost 3P Consulting, s. r. o. Více informací na http://www.trass.cz .

Príloha v PDF:

PrílohaVeľkosť
zpravodaj-2011-11.pdf1013.12 KB