Pridajte sa k iniciatíve za profesionálne a kvalitné sociálne služby "Len srdce nestačí!"

feb 28 2019

Milí priatelia, v súčasnosti ešte pracujú v sociálnych službách ľudia so srdcom, ktorí berú svoju prácu ako poslanie. Stále viac a viac sa však na nás a na rodinných príslušníkov prenáša väčšia zodpovednosť.

Iniciatíva za profesionálne a kvalitné služby bojuje za:

1. Dostatočné financovanie verejných aj neverejných sociálnych služieb.
2. Metodickú podporu a právnu ochranu riadiacim pracovníkom, ktorí nesú 24-hodinovú zodpovednosť.
3. Stabilitu personálu na všetkých úrovniach.
4. Zvýšenie sociálneho statusu zamestnancov v občianskom povedomí.
5. Zabezpečenie takého vzdelávania personálu, ktoré zvýši profesionalitu v riadiacich, ako aj v odborných činnostiach.
6. Vytváranie bezpečného a kvalitného pracovného prostredia.
7. Nový zákon o sociálnych službách.

Aj my a naši blízki sa raz môžeme stať prijímateľmi sociálnych služieb.
Nenechajme odísť tých, ktorí u nás pracujú dobre a so srdcom. Podporme túto iniciatívu nosením symbolického trička, ktoré si môžete objednať.
PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA

Prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb
www.aopss.sk
Informačný leták iniciatívy v PDF je tu.


Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!