Literárno-fotografická súťaž Sociálne služby obrazom a slovom 2018

jún 24 2019

Prehľad súťažných príspevkov z prvého ročníka 2018 súťaže.

Neanonymná literárno-fotografická súťaž v žánroch: blog, fotografia, fotoreportáž, vedecko-odborná a publicistika pre autorov nad 18 rokov na tému z oblasti sociálnych služieb. Na jubilejnom kongrese venovanom kvalite sociálnych služieb pod názvom ,,Krása a dobro ležia v dosahu ľudskej skúsenosti', sa začal 1. ročník tejto súťaže. Uzávierka súťažných príspevkov je predĺžená do 31. 8. 2019.

Súťažné kategórie
• Blog
• Fotoreportáž
• Samostatná fotografia
• Vedecký článok (možnosť indexovania článku)
• Odborný článok (možnosť indexovania článku)
• Publicistika (rozhovor, reportáž a pod.)

Foto: Výchovný ústav pre mládež sídlil na zámku v Hlohovci od päťdesiatych do deväťdesiatych rokov minulého storočia. Peter Senko (2018)Foto: Výchovný ústav pre mládež sídlil na zámku v Hlohovci od päťdesiatych do deväťdesiatych rokov minulého storočia. Peter Senko (2018)
Vyhlasovatelia súťaže
• Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb
• Tabita, s. r. o
• Prohuman.sk
• Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách

Druh podujatia: medzinárodné podujatie

Uzávierka súťaže
Uzávierka súťažných príspevkov je predĺžená do 31. 8. 2019.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov: 12. - 13. 9. 2019 na IV. Maratóne sociálnej rehabilitácie pri príležitosti 5. výročia založenia Akadémie vzdelávania a výskumu, ktorý sa bude konať v Holíči. Témou podujatia sú médiá.

Podmienky súťaže
Účastník musí mať najmenej 18 rokov, horná veková hranica je neobmedzená. Prijaté budú len vlastné práce písané po slovensky, česky, nemecky alebo anglicky a dosiaľ nepublikované. Počet prihlásených prác od jedného autora nie je obmedzený. Autor môže publikovať vo viacerých kategóriách.

Príspevky a fotografie, ktoré prejdú posúdením, budú publikované v časopise Prohuman v príslušnej kategórii. Podmienkou je, že musia byť uverejnené do 31. 8. 2019.

Fotografie, ktoré nesúvisia s témou súťaže, môžu byť zo súťaže vyradené alebo nebudú brané do úvahy pri vyhodnocovaní súťaže.

Pre žáner fotoreportáž je podmienkou minimálne 9 fotografií v jednej reportáži a sprievodný krátky text v rozsahu minimálne 600 znakov s medzerami.

V kategórii samostatná fotografia môže súťažiaci počas súťažného obdobia prihlásiť maximálne 10 samostatných fotografií.

Odporúčaný rozsah príspevku pre vedecké články je: do 20 normostrán; pre odborné články do 15 normostrán; pre publicistiku 2 – 10 normostrany.

V prípade, že sa pre neuvedený alebo nesprávny kontakt nebude možné s výhercom spojiť, zaniká jeho nárok na výhru a výhra pripadá náhradnému výhercovi.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeny pravidiel v prípade neočakávaných udalostí.

Kontakt pre informácie a zasielanie súťažných príspevkov: literarnasutaz@prohuman.sk

V záhlaví každého súťažného textu musí byť uvedené:
• meno a priezvisko autora,
• telefón,
• e-mail.

Vyhodnotenie súťaže
Práce v literárno-fotografickej súťaži posúdi odborná porota v zložení:
PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA – odborník na kvalitu v sociálnej práci a v sociálnych službách
Mgr. Peter Senko – šéfredaktor časopisu Prohuman
Mgr. Mária Mišovičová – novinárka a redaktorka
PhDr. Alena Bučeková - novinárka a redaktorka, prevádzkovateľka Seniorhelpu
Ing. Peter Marek - fotograf

Ocenenia
Ocenené budú 3 najlepšie príspevky z každej kategórie. Vyhrať je možné zaujímavé knihy a rôzne ceny.
Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke www.prohuman.sk a www.aopss.sk po 1. 9. 2019.

Ponuka vzdelávania

Potrebujete pomoc s výskumom?

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!