Začiatok iniciatívy za profesionálne a kvalitné sociálne služby "Len srdce nestačí!"

apr 5 2019

Dve opatrovateľky na 40 klientov – to je realita zariadení sociálnych služieb . V priebehu najbližších 5 rokov hrozí zariadeniam sociálnych služieb kolaps. Do dôchodku odíde 60 až 80 percent sestier a opatrovateliek, ktoré pracovali nielen kvalitne, ale aj srdcom. Na tento neudržateľný fakt upozorňuje Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb. Kto sa bude starať o chorých a starých?

V týchto dňoch vzniká v Holíči iniciatíva „Len srdce nestačí!“, ktorú môžete symbolicky podporiť nosením trička.V týchto dňoch vzniká v Holíči iniciatíva „Len srdce nestačí!“, ktorú môžete symbolicky podporiť nosením trička.

Realita dnešných dní je hrozivá. Vo väčšine zariadení sociálnych služieb v smene pracujú 2, maximálne 3 opatrovateľky, ktoré sa musia počas dennej služby postarať neraz až o 40 klientov. Počas nočnej služby sa môže tento počet zvýšiť až na 60 klientov. „Podľa odborne spracovaného štandardu by toaleta každého klienta mala trvať 23 – 27 minút aj s rozhovorom a zadokumentovaním. Keď som tento postup popísala jednému z opatrovateľov, tak ma vysmial. Povedal mi, že to by im ranná toaleta trvala do obeda a oni sa musia postarať o všetkých klientov do raňajok. Na jedného klienta má tak približne 3 minúty,“ hovorí prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb Mária Kovaľová.

Opatrovateľský rýchlokurz

V posledných rokoch sa dostali na verejnosť viaceré kauzy, ktoré hovoria o mimoriadne závažných pochybeniach. Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb spolu s Asociáciou manažérov a audítorov kvality upozorňujú, že ak sa v blízkej dobe niečo nezmení, budeme stále viac hovoriť o nebezpečných sociálnych službách.

Opatrovateľkám na Slovensku totiž zo zákona stačí absolvovať 220 hodín kurzu. Len pre porovnanie, profesie ako predavačka, cukrár či murár sa musia učiť svojmu remeslu 3 roky. Vo vyspelých krajinách, akými sú Nemecko, Dánsko alebo Fínsko sa pohybuje vzdelávací proces personálu pri lôžku na úrovni 2 000 hodín teoretickej prípravy a to v rámci celoživotného vzdelávania. K tomu treba prirátať stovky hodín praxe.

„Najväčší problém vidíme v tom, že odborní pracovníci nevedia prepojiť teoretické poznatky zo školy s praxou. Na druhej strane mnohí teóriu ani nepoznajú, pretože absolvovali rôzne rýchlokurzy v rozmedzí spomínaných 220 hodín. Zjednodušene povedané, opatrovateľmi sa stanú za 4 dni, alebo 4 víkendy,“ upozorňuje na alarmujúci fakt Ondrej Buzala, predseda Asociácie audítorov a manažérov kvality v oblasti sociálnych služieb.

Ing. Mgr. Ondrej Buzala, MHA - predseda Aociácie audítorov a manažérov kvality v oblasti sociálnych služiebIng. Mgr. Ondrej Buzala, MHA - predseda Aociácie audítorov a manažérov kvality v oblasti sociálnych služieb

Vysoká fluktuácia zamestnancov

V zariadeniach sociálnych služieb dlhodobo hrozí personálny kolaps. Fluktuácia zamestnancov je na úrovni 20 – 30 percent, ešte hrozivejšie vyznieva fakt, že až 75 percent z nich tvoria opatrovateľky. V praxi to znamená, že zamestnanec sa ani nestihne zapracovať a už je preč. Klient si nestihne zvyknúť na nového pracovníka a už sa o neho stará niekto iný.

Téma pracovníkov sociálnych zariadení rezonuje medzi verejnosťou pomerne často. Napriek tomu môže byť pohľad na ich prácu občas skreslený. V posledných desiatich rokoch sa výrazne zmenila skupina prijímateľov sociálnych služieb. Pribúdajú klienti s ťažkým zdravotným postihnutím, s ťažkými zdravotnými diagnózami alebo závislosťami. „Všetky skupiny klientov si denne vyžadujú nielen intenzívnu a náročnú opatrovateľskú, ošetrovateľskú, terapeutickú, rehabilitačnú pomoc, ale aj tú psychologickú. Dnes vieme preukázať nedostatok opatrovateľov a opatrovateliek, sestier, inštruktorov sociálnej rehabilitácie inštruktorov rozvoja pracovných zručností, fyzioterapeutov, špeciálnych a liečebných pedagógov, psychológov, ako aj gerontopsychiatrov,“ vyratúva Mária Kovaľová, prezidentka AOPPS.

PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA - prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb (v strede)PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA - prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb (v strede)

Vysoká fluktuácia zamestnancov sa odráža aj na vzťahoch v kolektíve, v psychickej záťaži a v celkovom zhoršení pracovného prostredia. Zamestnanci zariadení sociálnych služieb upozorňujú, že psychickú, ani senzorickú záťaž nemajú kompenzovanú. Tí, ktorí zostávajú pracovať v týchto podmienkach, často ochorejú. A tu sa začína – bludný kruh, ktorého výsledkom je vysoká fluktuácia zamestnancov. „Som veľmi rada, že v Holíči vzniklo prvé regeneračno-relaxačné centrum, ktoré dostalo názov Planéta Malého princa. Zariadenie je zamestnancom zariadení sociálnych služieb k dispozícii celoročne. Okrem aktívneho oddychu sú pre nich pripravené napríklad aj psychoterapeutické prednášky,“ hovorí Oľga Belešová, ktorá sa dlhodobo venuje téme seniorov. Ako ambasádorka Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách upozorňuje na nebezpečenstvo syndrómu vyhorenia zamestnancov týchto zariadení.

Oľga Belešová - ambasádorka Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službáchOľga Belešová - ambasádorka Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách

Iniciatíva „Len srdce nestačí“

V týchto dňoch vzniká v Holíči iniciatíva „Len srdce nestačí!“, ktorá nebojuje len za dostatočné financovanie verejných a neverejných služieb. Takisto upozorňuje na potrebu právnej ochrany pracovníkov, ktorí majú 24-hodinovú zodpovednosť za často ťažko chorých klientov. Dôležitou súčasťou iniciatívy je aj vytváranie bezpečného a kvalitného pracovného prostredia či zabezpečenie vzdelávania personálu, ktoré zvýši profesionalitu v odborných činnostiach. „Nosením trička chceme poukázať na dlhodobo neriešené problémy, ktoré ohrozujú nielen klientov, ale aj samotných pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb. Tí často nedokážu uniesť bremeno fyzickej a psychickej pracovnej záťaže a odrazí sa to na ich vlastnom zdraví. A to si treba čím skôr uvedomiť,“ hovorí Katarína Brychtová, ktorá je ambasádorkou iniciatívy „Len srdce nestačí“.

Katarína Brychtová - ambasádorka iniciatívy „Len srdce nestačí“Katarína Brychtová - ambasádorka iniciatívy „Len srdce nestačí“
Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb (AOPSS)
Bernolákova 4, 908 51 Holíč
www.aopss.sk

Foto: PhDr. Peter Senko, MBA (Prohuman)