4th V4 Public Health Conference in Debrecen, Hungary on 25-26 April 2019

mar 20 2019

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o pripravovanej 4. konferencii v oblasti verejného zdravotníctva na úrovni krajín V4. Podujatie nadväzuje na konferencie v Košiciach (2013), Zabrze (Poľsko, 2015) a v Prahe (2017).

Dátum a miesto konania konferencie: 25.-26. apríla 2019, the Faculty of Public Health, University of Debrecen.

Zaslanie abstraktu príspevku: do 21. marca 2019
- http://konferencia.unideb.hu/en/abstract-submission-4th-v4-public-health...

Bližsie informácie nájdete na - http://konferencia.unideb.hu/en/4thV4PHC