Správa z III. Medzinárodného hospicového seminára, Bardejov, 2009

nov 15 2009

Dňa 5.11. a 6.11.2009 sa konal III. Medzinárodný hospicový seminár v Poľsko-slovenskom dome, ktorý sa nachádza v centre mesta Bardejov na Radničnom námestí, kde naši hostia mohli obdivovať aj pamiatky nášho mesta a to: Radnicu, baziliku sv. Egídia, meštianske domy s malými butikmi, reštauráciami, hradby, bašty.

Seminár začal 5.11.2009 o 9.00 hodine, ktorý slávnostne otvoril primátor mesta Bardejov Mudr. Boris Hanuščak, za ním riaditeľ charity Ing. Cyril Korpesio a prezident občianskeho združenia Božieho Milosrdenstva, ktoré podporuje hospic Mgr. Jozef Krajči. Úvodne slovo mal vedúci Hospicu Matky Terezy Ing. Daniel Čura.

Odborný seminár pod vedením Mudr. Alici Valkyovej otvorila prednáškou „Úvod do hospicovej problematiky „vrchná sestra Martina Proněková, ktorá zároveň sprevádzala zúčastnených hospicovými dňami.

Blok prednášok otvorila firma NUTRICIA, ktorá úzko spolupracuje s Hospicom. Prednášky odprednášali Mudr. Jozef Chovanec, ktorý je aj konziliárnym lekárom v Hospici pre odbor onkológia, Marianna Jurčová chirurgická sestra, Mudr. Matulajová a RNDr. Renáta Hegedušová.

Po prestávke pokračovali prednášky z firiem Lohmann & Rauscher „Vlhké hojenie rán“, ktoré odprednášala Mgr. A. Oborilová a z firmy Bella SK p. František Madzik s prednáškou o inkontinencii.

Veľmi obohacujúce boli prednášky Mgr. Miriam Prášilovej a Mgr.J.Mózešovej už s konkrétnymi témami týkajúcich sa hospicovej problematiky.

Tému o dobrovoľníctve otvorila pani J. Hajduková z dobrovoľníckeho centra v Prešove.

Sestrička z Hospicu Ingrid Pažáková načrtla problémy v Starostlivosti o detí v terminálnom štádiu a Mgr. Z. Samuelová poukázala na Syndróm vyhorenia v práci sestry.

Vystúpila aj Mudr. A. Kollárová lekárka Hospicu v Palárikove a zároveň prezidentka Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti na Slovensku.

Veľmi vzácnymi hosťami boli sestričky z Ukrajiny a hostia z Poľska.

Prečo hospicové dni?

Hospice na Slovensku sú stále v začiatkoch, aj keď prvý hospic funguje už šiesty rok, ešte stále chýba legislatívne ošetrenie, chýba hospicový manažment, štandardy, financovanie, adekvátne ohodnocovanie zamestnancov, vzdelávanie.
Považujeme za veľmi dôležité , aby aspoň raz v roku sa uskutočnilo stretnutie všetkých hospicov, aby sme sa poznali, vedeli o sebe, vymieňali si skúsenosti, zdokonaľovali sa v práci v hospici a hlavne spoločne riešili problémy s ktorými sa stretávame vo svojej praxi.
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorý sa zúčastnili týchto hospicových dní, ktorí prispeli ako prednáškou tak finančne. Dúfam, že sa u nás dobre cítili a s blížiacimi sviatkami im prajem veľa pracovných aj súkromných úspechov a verím, že o rok sa stretneme opäť. Dúfam, že rok 2010 bude priaznivým rokom pre ďalší vývoj hospicovej a paliatívnej starostlivosti na Slovensku.

Martina Proněková, dipl.s.
Hospic Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves