International Conference on Chronic Diseases and 6th SAVEZ conference 2019, 24 - 25 october 2019, Košice

jún 24 2019

Hlavným cieľom podujatia s názvom „Chronic Diseases and Integrated Care: Rethinking Health and Welfare Systems“ je poskytnúť priestor výskumníkom, politikom, odborníkom z praxe a záujmovým skupinám pre zdieľanie vzájomných skúseností a spoločnú diskusiu o možnostiach účinného riešenia problematiky chronických neprenosných chorôb v európskom regióne z hľadiska trvalo udržateľných systémov zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Termín konania: 24.-25. október 2019
Miesto konania: hotel Yasmin, Košice, Slovenská republika
Jazyk konferencie: anglický, slovenský – so simultánnym prekladom do oboch jazykov

Termín prihlasovania abstraktov v slovenskom alebo anglickom jazyku: 30. jún 2019
https://conference2019.mc3.sk/abstract-submission/
Rozhodnutie vedeckého výboru o prijatí príspevku: 15. júl 2019

Bližšie informácie o podujatí sú dostupné na: https://conference2019.mc3.sk/
V prípade otázok nás kontaktujte na henrieta.salokyova@upjs.sk

Tešíme sa na Vašu účasť,

Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD, prezidentka EUPHA sekcie pre Chronické choroby a prednostka USBM UPJŠ LF Košice
MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD, predsedkyňa Správnej rady SAVEZ