Vyplňte prosím krátky 20-minútový medzinárodný online prieskum týkajúci sa ochorenia COVID-19

feb 14 2021

Vážená pani / Vážený pán,

Nachádzame sa uprostred globálnej pandémie spojenej s novým koronavírusom (COVID-19). Ako reakciu na rýchle šírenie ochorenia a s tým súvisiace zmeny v každodennom živote sa Montrealské Centrum Behaviorálnej Medicíny (https://mbmc-cmcm.ca/) – v spolupráci s University of Quebec v Montreale a Concordia University v Kanade, rozhodlo vytvoriť medzinárodný tím, ktorý tvorí viac ako 100 výskumníkov z vyše 20 krajín sveta. Jeho cieľom je vyhodnotiť vnímanie a reakcie verejnosti na rôzne opatrenia zavedené v súvislosti s predchádzaním vzniku alebo spomalením šírenia ochorenia COVID-19.

Vyplňte prosím krátky 20-minútový online prieskum týkajúci sa ochorenia COVID-19. Vašou účasťou prispejete k lepšiemu porozumeniu globálnej a kolektívnej reakcie na vypuknutie ochorenia COVID-19. Zistenia budú použité na zlepšenie súčasných a budúcich preventívnych stratégií. Vaša účasť v štúdii je dobrovoľná a Vaše odpovede budú úplne anonymné.

Ak si želáte zúčastniť sa štúdie, kliknite prosím na nasledujúci odkaz, ktorý Vás presmeruje na hlavnú webovú stránku prieskumu. Prieskum je k dispozícii vo viacerých jazykoch (vrátane slovenského jazyka): http://mbmc-cmcm.ca/covid19/

K účasti na tomto prieskume môžete byť pozvaný(á) opakovane; keďže prieskum bude posielaný v mesačných intervaloch, až kým nedôjde k zrušeniu preventívnych opatrení z dôvodu zachytenia vývoja odozvy na protipandemické opatrenia v čase.

Prosíme Vás o zdieľanie tohto linku s čo najväčším počtom Vašich osobných a profesionálnych kontaktov a sietí. Čím viac ľudí sa zúčastní prieskumu, tým viac sa budeme môcť dozvedieť o možnostiach zníženia šírenia a dopadu COVID-19.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa štúdie, neváhajte kontaktovať náš výskumný tím prostredníctvom emailu: covid19study@mbmc-cmcm.ca (v anglickom jazyku) alebo národného koordinátora iveta.nagyova@upjs.sk (v slovenskom jazyku).

S pozdravom,

národná koordinátorka projektu Dr. Iveta Rajničová Nagyová