Nové metódy ošetrovania - materiály pre vlhké hojenie rán

feb 2 2010

Prednáška firmy Lohmann & Rauscher, s.r.o na tému vlhké hojenie rán odznela aj na III. Medzinárodnom hospicovom seminári, ktorý sa konal 5. a 6. novembra 2009 v Bardejove.
Spoločnosť Lohmann & Rauscher, s.r.o. je výrobcom kompletného sortimentu pre ošetrovanie rán a spolupracuje s agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) a s domovami dôchodcov. Dobrá spolupráca, zaškolenie sestier a manažment ošetrovania rán v teréne je v spolupráci s ADOS Harris Bratislava a ADOS Charita Bratislava. Kazuistiky spomenuté v prednáške na seminári boli z prostredia domáceho ošetrovania.

Pacientov s chronickými ranami stále pribúda. Starostlivosť o týchto pacientov je stále nedostačujúca. Aj odbornej verejnosti bohužiaľ často chýbajú poznatky o nových postupoch ošetrovania, prípadne možnosti objednať a v praxi používať nové materiály z rôznych príčin. Terénnym sestrám, ale aj samotným pacientom sa bohužiaľ v praxi stáva, že lekári nechcú počuť o možnostiach ošetrovania rán inak ako len gázou, chloramínom, jódovými preparátmi, dokonca sa stretávajú s Peruánskym balzamom či Genciánovou violeťou.

Obr.: Výhody materiálov pre vlhké hojenie rán

Obr.: Všeobecné rozdelenie materiálov a ich zloženie

Obr: Produkty a ich názvy pod ktorými sa predávajú

Dnes v stručnosti popíšeme výrobky Suprasorb® A a Suprasorb® A + Ag. Ďalším konkrétnym materiálom a ich správnemu spôsobu použitia sa budeme venovať postupne v ďalších článkoch.

Suprasorb® A - Kalciumalginát
Suprasorb® A Kalciumalginát pozostáva z prírodných alginátových vlákien s vysokou absorbčnou schopnosťou, ktoré sa vyrábajú z morských rias. Je vhodný vďaka svojej vysokej savej schopnosti na ošetrovanie silne secernujúcich rán ako napr. Ulcera, dekubity a infikované rany. Obväz je možné nechať na rane podľa typu rany a stupňa secernácie až 7 dní.

Obr: Balenie Suprasorb A

Obr: Suprasorb A a spôsob jeho priloženia na ranu

Suprasorb® A + Ag
Suprasorb® A + Ag zodpovedá svojimi medicínskymi vlastnosťami kalciumalginátovému obväzu Suprasorb® A. Krytie rany z kalciumalginátových vlákien je získavané z prírodných chaluh a presvedčuje mnohými prednosťami. Striebro zabezpečuje redukciu zárodkov, pôsobí antinikrobiálne. Ióny striebra, ktoré sa uvoľňujú kontaktom s ranovým exsudátom, môžu vplyvom tvorby gélu z alginátu pôsobiť priamo na povrchu rany. Striebro má široké antimikrobiálne spektrum pôsobenia a je účinný i proti MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) a VRE (Vancomycin-resistant Enterococci). Indikuje sa v nasledovných prípadoch:

  • dekubitus
  • vredy rôznych druhov
  • syndróm diabetickej nohy (DFS)
  • popáleniny 2. stupňa
  • pooperačné rany
  • miesta odberu a priloženia kožných štepov

Pre pacientov v domácnostiach sú prínosom zdravotné sestry z ADOS, ale aj ony sú bohužiaľ tak ako aj pacienti odkázaní na pomoc lekára v zmysle predpísania vhodného materiálu na vlhké hojenie rán a tam tento proces a starostlivosť o pacienta veľakrát zlyháva. A v mnohých prípadoch by stačil len poukaz na zdravotnícku pomôcku, nakoľko väčšina štandardných rozmerov z každého druhu materiálu je plne hradená zdravotnou poisťovňou, teda bez doplatku pacienta. Materiály môže predpísať chirurg, dermatológ alebo aj praktický lekár s použitím kódu odborného lekára, resp. po dohode s ním.

Zdroj: Lohmann & Rauscher, s.r.o, Bratislava