Posilňovanie služieb a kapacít verejného zdravotníctva v Slovenskej republike

okt 28 2013

Dňa 17. októbra 2013 sa v Kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR v Bratislave uskutočnila národná konferencia pod názvom „Posilňovanie služieb a kapacít verejného zdravotníctva v Slovenskej republike“. Konferencia sa konala v rámci plnenia Dvojročnej dohody o spolupráci medzi MZ SR a Regionálnym úradom WHO pre Európu (BCA 2012-2013), kde sa jedna z prioritných úloh týka hodnotenia systému služieb verejného zdravotníctva na Slovensku. SR sa tak pripojila k ďalším 17 krajinám strednej a juhovýchodnej Európy, ktoré sa podieľajú na implementácii Európskeho akčného plánu na posilnenie kapacít a služieb verejného zdravotníctva.

Cieľom podujatia bolo informovať o zisteniach aktuálneho stavu systému verejného zdravotníctva v SR z pohľadu silných a slabých stránok a na základe spoločnej diskusie navrhnúť strategické odporúčania pre podporu a ďalší rozvoj systému verejného zdravotníctva v SR.

Výsledky hodnotenia boli prezentované po jednotlivých moduloch základných operácií, funkcií a výkonov verejného zdravotníctva ako ich vypracoval WHO/Europe vo svojej Stratégii pre verejné zdravotníctvo a spolu s ďalšími informáciami sú dostupné na:
http://who.sk/index.php/component/jevents/eventdetail/2686/110/posilnova...