Expertky KIT-u budú diskutovať o tom, ako odhaliť manipulátora vo vzťahu