ProSurvey - služba, ktorá Vám pomôže s výskumom

mar 16 2019

ProSurvey ponúka službu spracovania dotazníkov a výskumov podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov. Od roku 2011 sme individuálne poradili a vyhodnotili cez 600 výskumov z rôznych profesijných oblastí.

Naše zameranie

1. Prieskumy k študentským záverečným prácam.
2. Prieskumy verejnej mienky, komerčné prieskumy a anketové sondáže.
3. Vedecké štúdie (elektronické spracovanie štandardizovaných dotazníkov, testov a dotazníkov vlastnej proveniencie).

Obráťte sa na nás a pomôžeme vám ich zrealizovať.

2 % z dane pre Prohuman

jan 13 2019

Ak ste našli u nás čitateľsky zaujímavý obsah a chceli by ste nám pomôcť poukázaním 2 % z dane pre ďalší rozvoj časopisu, článkov a tém, je tu pár informácií ktoré vás môžu zaujímať:

  • Činnosť časopisu Prohuman nebola od jeho vzniku v roku 2009 finančne podporená žiadnou dotáciou zo štátneho rozpočtu SR, európskym grantom ani žiadnou nadáciu v SR ani zo zahraničia. Časopis finančne nepodporilo MPSVaR ani napriek žiadostiam.
  • Už desiaty rok vám prinášame voľne dostupné články z viacerých vedeckých oblastí.
  • Cesta k pravde vedie cez otvorenú diskusiu, ktorej v našich internetových časopisoch dávame priestor.
  • Ak ste v článkoch našli pomoc a inšpiráciu, môžete nám teraz pomôcť
  • Neprinášame konfrontáciu ale otvorený priestor pre odbornú diskusiu.
  • Snažíme sa publikovať kvalitné články a informácie.
  • Nájdete u nás množstvo zborníkov a odborných kníh v PDF.
  • Pomáhame čitateľom pri štúdiu a v praxi.
  • Je pravdou, že iba pár jednotlivcov sa podieľa finančne a materiálne na udržaní prevádzky časopisu a práve 2% z dane sú nástrojom, ako tí ktorým, sme pomohli ho môžu podporiť udržať.
  • Časopis nemá platených stálych zamestnancov, všetci naši spolupracovníci vykonávajú dobrovoľnícku činnosť.

Pěstování bavlny v Uzbekistánu: nucená, dětská i „dobrovolní“ práce

máj 23 2019

Bavlna, kdysi označována jako bílé zlato, nyní se o ní mluví spíše jako o prokletí Uzbekistánu. Ukazuje se, že jde o velmi komplikovány případ závislosti na něčem, co je příčinou a řešením rozvojových deficitů v tomto asijském státě. Jaké jsou sociální a lidskoprávní důsledky pěstování této monokultury?

Historie pěstování bavlníku sahá do 19. století, kdy současná teritoria Uzbekistánu byla částečně obsazena ruským impériem. S nástupem průmyslové revoluce poptávka po bavlně, jakožto klíčové surovině pro výrobu textilií, stoupala v industrializujících se zemích. V ruském impériu textilní průmysl patřil mezi nejvíce rozvinuté typy průmyslu. V plánech ruského cara bylo založit na území Turkestánu rozsáhlé plantáže bavlny, aby se impérium stalo nezávislým na dodávkách ze Spojených států. Tyto plány byly však narušené první světovou válkou, kdy došlo k zániku říše a vzniku Sovětského svazu.

Se vznikem Uzbecké sovětské socialistické republiky v roce 1924 byl položen začátek proměny bývalého Bucharského emirátu do hlavního zdroje bavlny pro celý Sovětský svaz. Samotný proces kolektivizace, tj. nedobrovolného slučování bývalých soukromých zemědělců do družstev, neprobíhal hladce a až teprve ve třicátých letech dvacátého století byl konsolidován. Před nástupem komunistického režimu bavlna se pěstovala pouze v oblasti Ferganského údolí.

Forced cotton harvesting in Uzbekistan - photo HRWForced cotton harvesting in Uzbekistan - photo HRW

Pěstování bavlny po pádu Sovětského svazu (případ Uzbekistán)

máj 23 2019

Koncem minulého století vyprodukoval Uzbekistán zhruba 2,5 milionu tun bavlny, což představovalo více než 20 procent celosvětové produkce bavlny. Pěstování bavlny zásobovalo nejenom textilní průmysl v Sovětském svazu, ale i centrální vládu v Kremlu tvrdou měnou, díky exportu na světové trhy. Jaké to však mělo ekonomické a hlavně environmentální dosahy na uzbecké obyvatelstvo? Je bavlna prokletím pro Uzbekistán, nebo startérem pro rozvoj státu?

Během sovětského období bavlníkové plantáže zabíraly až 98 % celkové plochy určené pro pěstování technických plodin v Uzbekistánu. Celková rozloha plantáží v osmdesátých létech činila více než 2 miliony hektarů (což tvoří 4,47 % rozlohy republiky) a podíl republiky na dodávkách bavlny podnikům SSSR přesahoval.

Cotton in post-Soviet timesCotton in post-Soviet times

Current topics of supervision in practice

máj 15 2019

Abstract: Current topics of supervision in practice Supervision in Slovakia has reached a solid position and its practice is considered an effective tool to search for and utilize potential and innovation for a high quality of work with clients. Supervision has legislative support in social services and has been carried out for a few years. The current state of social services creates space for resolving topical issues of supervision in practice for workers and organizations providing this type of service. These issues serve as a mirror reflecting what it is like to work in social services, how the management functions and what the position of social services in the society is. There are many legal conditions that organizations providing social services must follow and accept so that the quality of the service is in accordance with European standards which are implemented also in recent legislation. Current topics, which are communicated by supervisees, indicate that the conditions required for meeting the quality standards are not equal and they do not reflect the actual state within organizations (especially in public services). We will introduce some issues which are frequently discussed and analysed in order to outline the actual state of social services from the perspective of supervisors, supervision and supervisees.
Key words: Supervision. Supervisor. Supervisee. Social Services. Quality

„Pri kávičke o SM“

máj 15 2019

Už viem, ako sa cíti „esemkár“. Svetový deň sclerosis multiplex (30.5.2019) si pacienti pripomenú prednáškami, diskusiami i športom

Skleróza multiplex je chronické zápalové ochorenie, ktoré poškodzuje centrálny nervový systém. Je najčastejšou neúrazovou príčinou invalidizácie mladých ľudí vo veku 20 – 40 rokov a celosvetovo postihuje viac ako 2,5 milióna ľudí. Príčiny vzniku tohto ochorenia dodnes nie sú známe a nie možné sa z neho ani celkom vyliečiť. S ochorením je však spojených veľa mýtov a predsudkov. Pri príležitosti svetového dňa sclerosis multiplex (30.5.2019) organizujú združenia Slovenský zväz sclerosis multiplex a Spolu Môžeme podujatia, ktorých cieľom je zvýšenie kvality života samotných pacientov so „SM“, ale tiež zvýšenie povedomia verejnosti, pretože práve tieto dve oblasti spolu úzko súvisia.

Cez humanitárne dobrovoľníctvo nielen pomáhať núdznym, ale aj rásť na trhu práce

máj 13 2019

Humanitárni dobrovoľní nepomáhajú iba núdznym v zahraničí, ale i sebe – osobnostne rastú. V Albánsku či Gruzínsku je vítaná vaša pomoc. Zažite humanitárne dobrovoľníctvo na vlastnej koži.
Ako EU Aid dobrovoľníci pomôžete v marketingu či projektovom manažmente. V júli nastúpia na svoju misiu prví humanitárni dobrovoľníci zo Slovenska

Tím ADRA Albánsko čaká v júli prvých EU Aid volunteersTím ADRA Albánsko čaká v júli prvých EU Aid volunteers

Pozvánka na přednášku: Účinky BEMER terapie podporující mikrocirkulaci a hojení, 16.5.2019 Vyškov

máj 13 2019

BEMER – nový druh fyzikální terapie s širokým uplatněním ve většině oborů akutní i chronické medicíny, prakticky bez kontraindikací. Je využitelný od novorozenců po seniory. Hojně rozšířen v Německu, Švýcarsku, Rakousku i jiných zemích.

Kdo by měl BEMER terapii užívat:
- osoby, které chtějí doplnit či nahradit farmakoterapii - osoby, které mají problémy s hojením, prokrvením, s rekonvalescencí po operaci
- osoby, které potřebují tlumit bolest, zmenšit otok, snižovat zánět
- osoby, které si chtějí udržet nebo navýšit svou spánkovou kvalitu - každý s aktivním přístupem ke svému zdraví

Příklady zkušeností po aplikaci BEMER terapie:
- zmírnění až odstranění bolestí zad a kloubů
- zmírnění až odstranění diabetických komplikací
- zmírnění až odstranění osteoporózy
- zmírnění až odstranění neurologických poruch
- zlepšení hojení kostí
- odstraňování zánětů sliznic

Konferencia Človek na periférii spoločnosti - Riešenie krízových situácií, sa uskutoční 23. 10. 2019 v Košiciach

máj 1 2019

OZ Máják Nádeje Vás pozýva na V. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie ČLOVEK NA PERIFÉRII SPOLOČNOSTI - Riešenie krízových situácií, ktorá sa uskutoční 23. 10. 2019 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity, Hlavná 89, Košice.

Konferencia bude prebiehať z príležitosti 9. výročia vzniku Majáku nádeje a Medzinárodného dňa boja proti chudobe. Bude zameraná na praktické predstavenie organizácii, ktoré sa špecifikujú na pomoc ľuďom v núdzi. Cieľom konferencie bude priblížiť riešenie krízových situácií ľudí na okraji spoločnosti.

Pridajte sa k iniciatíve „Len srdce nestačí“

„Skôr než baobaby narastú, najprv sú malé“. „Správne! Ale prečo chceš, aby tvoje ovečky ohrýzali malé baobaby?“ Odpovedal mi: „Len tak!“ Akoby išlo o niečo samozrejmé. A musel som vynaložiť veľa dôvtipu, aby som tento problém sám pochopil.

A naozaj na planéte Malého princa ako na všetkých planétach rástli užitočné i neužitočné rastliny. Teda z dobrých semien užitočné a zo zlých semien burina. Lenže semená sú neviditeľné. Spia hlboko v zemi, kým niektorému z nich nepríde na um, že sa zobudí. Nuž sa povystiera a najprv bojazlivo vyženie k slnku pôvabný neškodný výhonček. Ak je to výhonček reďkovky alebo ruže, môžeme ho nechať, nech rastie. No ak ide o burinu, treba ju vytrhnúť hneď, ako ju vieme rozoznať. Nuž a na planéte Malého princa sa vyskytovali hrozné semená... boli to semená baobabov.

Pôda planéty bola nimi zamorená. Ak sa do baobabu pustíme príliš neskoro, nikdy sa ho už nezbavíme. Zaplní celú planétu. Prevŕta ju svojimi koreňmi. Ak je planéta veľmi malá a ak je baobabov veľmi veľa, pretrhnú ju na kusy. „Je to otázka disciplíny!“ povedal mi neskôr Malý princ: “Keď dám ráno do poriadku seba, treba starostlivo upratať aj planétu. Musím sa prinúť pravidelne vytrhávať aj baobaby, hneď ako sa dajú rozoznať od ruží, na ktoré sa veľmi podobajú, keď sú ešte malé. Je to veľmi nudná, ale veľmi ľahká robota.“ ...Niekedy to nemá nepríjemné následky, keď si prácu odložíme na neskoršie. No ak ide o baobaby, je to vždy katastrofa.

Keď som kreslil baobaby, povzbudzovalo ma vedomie, že je to naliehavá záležitosť.“
Antoine de Saint – Exupery; Malý princ

Začiatok iniciatívy za profesionálne a kvalitné sociálne služby "Len srdce nestačí!"

apr 5 2019

Dve opatrovateľky na 40 klientov – to je realita zariadení sociálnych služieb . V priebehu najbližších 5 rokov hrozí zariadeniam sociálnych služieb kolaps. Do dôchodku odíde 60 až 80 percent sestier a opatrovateliek, ktoré pracovali nielen kvalitne, ale aj srdcom. Na tento neudržateľný fakt upozorňuje Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb. Kto sa bude starať o chorých a starých?

V týchto dňoch vzniká v Holíči iniciatíva „Len srdce nestačí!“, ktorú môžete symbolicky podporiť nosením trička.V týchto dňoch vzniká v Holíči iniciatíva „Len srdce nestačí!“, ktorú môžete symbolicky podporiť nosením trička.

Realita dnešných dní je hrozivá. Vo väčšine zariadení sociálnych služieb v smene pracujú 2, maximálne 3 opatrovateľky, ktoré sa musia počas dennej služby postarať neraz až o 40 klientov. Počas nočnej služby sa môže tento počet zvýšiť až na 60 klientov. „Podľa odborne spracovaného štandardu by toaleta každého klienta mala trvať 23 – 27 minút aj s rozhovorom a zadokumentovaním. Keď som tento postup popísala jednému z opatrovateľov, tak ma vysmial. Povedal mi, že to by im ranná toaleta trvala do obeda a oni sa musia postarať o všetkých klientov do raňajok. Na jedného klienta má tak približne 3 minúty,“ hovorí prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb Mária Kovaľová.

VI. medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Zdravotno-sociálne a ošetrovateľské aspekty civilizačných ochorení“, 15. 11. 2019, Michalovce

mar 30 2019

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Detašované pracovisko bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach v spolupráci s ďalšími spoluorganizátormi pripravuje VI. Medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „ZDRAVOTNO-SOCIÁLNE A OŠETROVATEĽSKÉ ASPEKTY CIVILIZAČNÝCH OCHORENÍ“, ktorá sa uskutoční 15. novembra 2019 v priestoroch Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Detašovaného pracoviska bl. Metoda Dominika Trčku na ul. Partizánskej 23 v Michalovciach.

Hlavné témy konferencie sú:
• Kardiovaskulárne choroby a význam ich prevencie
• Vplyv obezity a metabolického syndrómu na vznik civilizačných ochorení
• Pandémia diabetes mellitus u nás aj vo svete
• Onkologické choroby a ich sociálne dopady
• Choroby pečene a tráviaceho traktu ako významné sociálno-ekonomické bremeno spoločnosti
• Výživa a civilizačné ochorenia
• Psychologické aspekty civilizačných ochorení
• Psychické choroby ako celospoločenské bremeno
• Choroby pohybového ústrojenstva a ich dopad na život spoločnosti
• Význam edukácie v prevencii civilizačných ochorení
• Význam selfmonitoringu v liečbe civilizačných ochorení
• Podiel ošetrovateľstva na prevencii civilizačných ochorení
• Etické princípy v kontexte onkologického ošetrovateľstva
• Informačná, telekomunikačná a masmediálna závislosť ako civilizačné ochorenie 21. storočia
• Prevencia civilizačných ochorení v 21. storočí
• Sektor sociálnych služieb v kontexte s civilizačným ochorením
• Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života
• Sociálne a ekonomické problémy človeka s civilizačným ochorením
• Etický prístup ako základ pomáhajúcich profesií
• Kompetencie zdravotníckych/sociálnych pracovníkov v oblasti spirituálnej starostlivosti
• Dobrovoľníctvo a jeho výhody pre spoločnosť
• Civilizačné choroby a moderný výskum
• Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe

Peer mediácia

mar 22 2019

Peer mediation

Abstrakt: Konflikty a potreba ich riešenia vznikajú všade tam, kde sa stretávajú ľudia a spoločne vchádzajú do najrôznejších vzťahov. Škola je miestom, kde sa pretína mnoho životných príbehov. Na malom priestore tak do seba narážajú odlišné názory, prístupy, hodnoty alebo ašpirácie. To samozrejme so sebou prináša i konfliktné situácie, ktoré môžu byť zjavné či skryté, individuálne alebo skupinové, ale vždy majú vplyv na atmosféru školy, ovplyvňujú podmienky učenia, zdravia i medziľudských vzťahov. Školská mediácia a peer mediácia nie je v prostredí slovenských škôl zatiaľ bežná. Skúsenosti zo zahraničia ale ukazujú, že sú účinnou a efektívnou metódou vedúcou k tomu, ako zmierňovať napätie v školských kolektívoch a ako budovať lepšie vzťahy medzi účastníkmi života v škole. Cieľom príspevku je deskripcia a poukázanie na význam peer mediície ako jedného z možných postupov vedúcich k riešeniu konfliktov žiakov v školskom prostredí.
Kľúčové slová: Konflikt. Peer mediácia. Školské prostredie. Žiak.

Abstract: Conflicts and the need to solve them arise wherever people meet and come together in all sorts of relationships. The school is a place where many life stories intersect. Different opinions, approaches, values or aspirations come together in a small space. This, of course, also brings conflict situations that may be obvious or hidden, individual or group, but always affecting the school atmosphere, influencing learning conditions, health and interpersonal relationships. School mediation and peer mediation are not yet common in Slovak schools. However, experience from abroad shows that they are an operative and effective method of how to alleviate the tension in school collectives and how to build better relationships between school life participants. The aim of this paper is to describe and highlight the importance of peer mediation as one of the possible approaches leading to the solution of pupils' conflicts in the school environment.
Keywords: Conflict. Peer mediation. School environment. Pupil.

Aspekt moci v sociálnej práci

mar 22 2019

Aspect of power in social work

Abstrakt: Ak chceme hovoriť o mocenských aspektoch sociálnej práce, nie je možné tak urobiť bez zamerania pozornosti na vzájomné pôsobenie sociálnych pracovníkov a klientov. V príspevku sa zamýšľame nad symptómom moci ako prirodzeným javom vyskytujúcim sa vo vzťahu sociálneho pracovníka a klienta. Na tento mocenský vzťah sa však nepozeráme ako na akúsi odvrátenú stranu profesie sociálneho pracovníka, skôr sa zameriavame na reflektovanie negatívnych či rozporuplných javov v profesijnom pomáhaní. Cieľom je analýza mocenských aspektov sociálnej práce, ktorá by mohla prispieť k jasnejšiemu pochopeniu toho, ako moc ovplyvňuje pomáhajúci vzťah a aké môže mať tento fakt praktické konzekvencie.
Kľúčové slová: Kontrola. Moc. Pomoc. Sociálna práca. Sociálny pracovník.

Abstract: If we want to talk about the aspect of power in social work, we cannot do so without focusing on the interaction of social workers and clients. In this article, we consider the symptom of power as a natural phenomenon occurring in the relationship between social worker and client. However, we do not look at this power relationship as a kind of averted side of the social worker profession, rather we focus on reflecting this negative or contradictory phenomena in professional help. The aim of this work is to analyze the aspects of power in social work, which could contribute to a clearer understanding of how power affects the helping relationship and how this fact can have practical implications.
Keywords: Control. Power. Help. Social work. Social worker.

Myslieť, prežívať a konať tu a teraz. Výzva pre edukáciu dospelých

mar 20 2019

Think, experience and act here and now. Challenge for Adult Education

Abstrakt: V príspevku diskutujeme o integrite človeka a živote ľudí dneška. Poukazujeme na nedeliteľnosť človeka, teda spojitosť ducha, duše a tela ľudí s ich životnou energiou. Človeka rešpektujeme ako holistickú (celkovostnú) bytosť v konkrétnom prostredí jeho žitia.
Kľúčové slová: Integrita človeka. Duchovná kríza. Patologické žitie ľudí. Význam učenia sa ľudí a sociálnej edukácie.

Abstract: In the paper we discuss the integrity of man and the life of the people of today. We point out the indivicibility of man, that is, the connection between the spirit, the soul and the body of the people with their life energy. We respect man as a holistic (total) being in a particular environmental of his life.
Key words: The integrity of the man. The soul crises. Patological living of people. The important of learning of people and social education.