Publikácia Biodromálna psychológia pre pomáhajúce profesie