Sebaúčinnosť, zadosťučinenie zo súcitu ako salutoprotektory zdravia