Po revolúcii vzniká nový Egypt. Nik nevie, aký bude.