Dária Pecháčová: pre komunitu sú dôležití vytrénovaní lokálni ľudia