Dobrovoľníkom roka aj Slovák, pôsobiaci na rozvojovom projekte v Keni