Edita Bednárová: Peniaze bez vzdelania nič neznamenajú. Ani v Keni