Michal Miadok: rozvojová spolupráca by mala byť rovnocenným partnerstvom