SKCH v Gruzínsku zlepšila socio-ekonomické podmienky zraniteľných rodín presídlencov