Znižovanie detskej úmrtnosti ako priorita rozvojového projektu na pobreží Kene