Snažili sme sa motivovať ľudí, aby sa vrátili domov