Adoptovať si dieťa na diaľku je aktívnou zmenou ‘zvnútra’