Málo pozornosti v nás a v našom okolí a príčiny chudoby