Niektoré komunikačné postupy a odporúčania na zníženie agresívneho správania u jedinca so stredne ťažkým mentálnym postihnutím v domove sociálnych služieb