Procesný model supervízie – Supervízia medzi kontrolou a pomocou