Publikácia: Sociálna práca – Teoretické východiská a praktické kontexty