Sociálně-právní ochrana je především o hledání cesty