Problém slovného hodnotenia žiakov v občianskej náuke, návrhy jeho foriem a postupov