Daniel Dräxler: Veľká distribúcia po záplavách v Pakistane